IGA VŠE

Projekty agentury řešené na VŠE v Praze

22. a 23. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)

23rd International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
IGA VŠE
2021 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Akční pravidla nad analýzou textu
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Alternativní přístup ke krizovému managementu – reaktivní krizový management a systémová dynamika
IGA VŠE
2021 - 2022

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Autentický leadership a jeho vliv na wellbeing zaměstnanců
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Barrova-Ricardova ekvivalence, experimentální přístup
IGA VŠE
2021 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Coworking Symposium 2021
IGA VŠE
2021 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Debiasing přehnaně sebevědomých intuitivních predikcí
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Detekce hrozby kyberútoku na studijní informační systém prostřednictvím modelů chování uživatele
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Diverzita a věda na FPH: rovné příležitosti jako podmínka k další vědecké excelenci FPH
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Dohánění a návrat díky inovacím a napodobování
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Efektivní řízení motivace softwarových profesionálů
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Ekonomická teorie bezpečnosti
IGA VŠE
2021 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Ekonomické aspekty pandemie COVID-19 v zemích Evropské unie
IGA VŠE
2021 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Empirická analýza účetního řešení podnikových kombinací a dopad na vypovídací schopnost účetních závěrek nástupnických společností
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Evropská minimální mzda a spotřeba
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Fake news a sociální média
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Identifikace úrovně znalostí zastupitelů městských částí hl. m. Prahy (a/nebo hl. m. Prahy) v zákonech č. 250/2000 Sb. a č. 131/2000 Sb.
IGA VŠE
2021 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Indikátor datové gramotnosti
IGA VŠE
2021 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Fakulta informatiky a statistiky (4000)

Interakce a intergrace strategického manažerského účetnictví a účetnictví udržitelného rozvoje
IGA VŠE
2021 - 2024

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Knowledge Engineering of PhD Stories on the Semantic Web
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Konference FIS 2021 - 2022
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Konflikty uvnitř rodiny a nerodinní manažeři v rodinných firmách
IGA VŠE
2021 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Měření a komparace společenského dopadu sociálních podniků: Vývoj a testování teoretického modelu.
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Metody segmentování výnosových křivek s důrazem na strojové učení a shlukovou analýzu
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modelování a analýza síťových ekonomických systémů
IGA VŠE
2021 - 2024

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Nové výzvy Corporate Finance v České republice 2.0
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Od iniciace k implementaci otevřené inovace ve státní správě: Případová studie Chytré karantény v ČR
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Online marketing communication of universities
IGA VŠE
2021 - 2022

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu (6140)

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 15th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE
2021 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Organizace vědecké konference na FM
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)

Podvádění a charakteristiky obětí
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Politika udržitelného pstruhového rybolovu v České republice
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XIII. ročník)
IGA VŠE
2021 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Procedurální pravidla projednávání etických záležitostí před orgány veřejných vysokých škol
IGA VŠE
2021 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Převzetí zbrojního průmyslu v Protektorátu Čechy a Morava pod německé řízení na příkladu Škodových závodů a Zbrojovky Brno
IGA VŠE
2021 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Přístupy k národním / regionálním lockdown v rámci koronavirové krize a dopady na spotřebu obyvatel – komparativní analýza vybraných států a regionů USA a EU
IGA VŠE
2021 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Reasons for colorectal cancer screening avoidance
IGA VŠE
2021 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Recentní změny v oblasti obchodního, finančního a IT práva v České republice v reakci na pandemii Covid-19
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Sociální a odborné kompetence u pracovníků v sociálních službách - kombinace vzdělávacích metod na doplnění kompetencí a faktory, které proces ovlivňují
IGA VŠE
2021 - 2022

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Sociální kapitál v rodinných firmách
IGA VŠE
2021 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Statistické metody pro hodnocení solventnosti finančních institucí
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Studentské části a aktivity konference TPAVF
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Tvorba simulace syntetických mikrodat z populačního censu
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Úloha interního auditu v kontextu COVID-19 a zvýšených hrozeb informační bezpečnosti
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Visual Attention in an Overstimulating Environment
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Vliv nových technologií na poptávku po zpravodajských médiích
IGA VŠE
2021 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Vliv strategií emoční regulace v prostředí digitálně zprostředkované komunikace na well-being pracovníků
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Vliv volebních cyklů na hospodaření obcí v ČR
IGA VŠE
2021 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Vybrané problémy hierarchické shlukové analýzy kategoriálních dat
IGA VŠE
2021 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Vztah mezi úrovní ERM a ekonomickou výkonností firem
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Znalosti social media manažera a marketingová komunikace SME na Instagramu
IGA VŠE
2021 - 2023

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu (6140)

21. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE
IGA VŠE
2020 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)

22th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
IGA VŠE
2020 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

A Cross-Cultural Perspective On Coworking Spaces
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Analýza faktorů ovlivňujících výkon samoorganizovaných týmů v agilních organizacích mimo IT sektor
IGA VŠE
2020 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky (3080)

Analýza vlivu zavedení konceptu CSR na výkonnost podniku se zaměřením na malé a střední podniky
IGA VŠE
2020 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu (6140)

Analýza vyšších momentů v časově-frekvenční doméně
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Bezpečnost webových služeb vzdělávacích institucí
IGA VŠE
2020 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra multimédií (4300)

Case studies v rozvojových studiích - srovnání přístupů v oblastech managementu přírodních zdrojů a projektového managementu rozvojové pomoci
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Cost-effectiveness analysis of low-carbon projects and public finance
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Critical factors of innovation success and profitability – A quantitative empirical study for the chemical and pharma industry
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Dekompoziční analýza úmrtnosti
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Desintegrační rizika pro Evropskou unii
IGA VŠE
2020 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Dynamické ekonometrické modely založené na netradičních distribucích
IGA VŠE
2020 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Dynamické modely analýzy obalu dat v ekonomickém rozhodování
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Dynamika finančních a ekonomických veličin v kontextu vnější rovnováhy
IGA VŠE
2020 - 2023

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Efektivita vzdělávacích metod v sociálních službách v oblasti zvyšování kompetencí a rozvoje zaměstnanců
IGA VŠE
2020 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Ekonomické a finanční podmínky jako důvod snížení úrovně a standardu poskytované zdravotní péče
IGA VŠE
2020 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Faktory ovlivňující vznik chudoby, charakter a intenzita chudoby v ČR v komparaci s jinými zeměmi
IGA VŠE
2020 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Finanční deriváty jako nástroj hedgingu na trzích s elektřinou
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

GLOBAL VIRTUAL TEAMS WITHIN DIGITAL WORKING ENVIRONMENT
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Growth of High-Tech Start-ups in Europe: Evidence on the Role of Venture Capital
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Heuristika reprezentativnosti při rozhodování sportovních fanoušků
IGA VŠE
2020 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Chatboti a nábor zaměstnanců
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu (6140)

Informační a komunikační technologie jako prostředek k oslabování demokratických principů
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Inmates‘ perceptions, recidivism, and theories of crime
IGA VŠE
2020 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Knowledge Engineering of Researcher Data (KNERD)
IGA VŠE
2020 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Metody pro výpočet rizika, spolehlivosti a pohotovosti složitých systémů
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Model pro prediktivní údržbu zařízení
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Modelování úrovně zralosti, výzvy národní architektury eGovernmentu České republiky
IGA VŠE
2020 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Modern political philosophy
IGA VŠE
2020 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Modigliani-Cohn hypothesis revisited, experimental approach
IGA VŠE
2020 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Monitoring a empirická analýza českého realitního trhu v reálném čase
IGA VŠE
2020 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Mzdová politika v Protektorátu Čechy a Morava
IGA VŠE
2020 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Natalitní politika v České republice
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Návrh metodiky pro zhodnocení vlivu kontrolních závěrů NKÚ na hospodárnost a efektivnost využívání veřejných finančních prostředků v rámci systému veřejné kontroly a navržení možností ke zlepšení postavení NKÚ směrem k územně samosprávným celkům
IGA VŠE
2020 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 14th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE
2020 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Organizace studentské sekce v rámci mezinárodní konference IMES 2019
IGA VŠE
2020 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Pomáhají příběhy v dodržování pořádku na pracovišti?
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XII. ročník)
IGA VŠE
2020 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Revenue management jako nástroj zvyšování výkonnosti FMCG společností
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Riziko v rozhodování organizace – úspěšná implementace kryptografických prostředků
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Ropa coby prostředek diplomacie – význam „černého zlata“ pro Venezuelu v období 1999-2018
IGA VŠE
2020 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Rozvoj vícestavových modelů analýzy přežívání a jejich aplikace v modelování přidané hodnoty nad finančními daty
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Spolupráce a konkurence - Škodovy závody pod vlivem majoritního vlastníka Schneider et Cie v meziválečném období
IGA VŠE
2020 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Státní rozpočet vs. rozpočty územně samosprávných celků
IGA VŠE
2020 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Strategic Implications of Digitalisation and FinTechs for Traditional Business Models of the Financial Service Industry – An empirical Study of Banking
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Systémová dynamika jako podpora rozhodování managementu MSP v oblasti turismus&hospitality
IGA VŠE
2020 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

The Challenge of Integration and Disintegration Tendencies and Processes Within Different Levels of Governance
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vliv kulturních stereotypů na vnímání reklamy a hodnocení produktu spotřebitelem
IGA VŠE
2020 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Využití strojového učení v ocenění podniku
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Vývoj podílu mezd na HDP v konvergující ekonomice
IGA VŠE
2020 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Výzkum vztahů mezi vizuální pozorností a preferencemi spotřebitele
IGA VŠE
2020 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Zkvalitnění metodiky konjunkturálních průzkumů v České republice
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

20. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE
IGA VŠE
2019 - 2020

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

21th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
IGA VŠE
2019 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Aktuální otázky sociálních médií – bezpečnost a ochrana soukromí
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Akvizičná politika zbierkotvorných umeleckých galérií a hodnotenie jej dopadu na trh s umením
IGA VŠE
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Analýza financování a strategie neziskových sportovních organizací
IGA VŠE
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza kontrolních mechanismů v oblasti financování politických stran a hnutí
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Analýza odvětví malých a středních pivovarů z hlediska tvorby strategie a měření výkonnosti
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu (6140)

Analýza potřeb organizací na rozvojové intervenční programy pro manažery na střední a vyšší úrovni řízení v oblasti stres managementu a prevence syndromu vyhoření.
IGA VŠE
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Aproximace nepozorovatelných faktorů v klasifikačních úlohách
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Distraction in the classroom - The influence of information communication technologies (ICT) on the listening process and the information gain of lectures in second language
IGA VŠE
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Dopady digitalizace v účetnictví
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Ekonomická teorie globalizace
IGA VŠE
2019 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Ekonomické a institucionální aspekty veřejných financí
IGA VŠE
2019 - 2022

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)

Ekonomie a politika pstruhového rybolovu
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Experimentální studie runů na banky v kontextu averze ke ztrátě
IGA VŠE
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Globální produkční sítě na pozadí technologických změn: dopady těchto změn na uspořádání světové ekonomiky
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Google Econometrics: The Power of a Search Engine
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Hospodářský cyklus v československé ekonomice první poloviny 20. století
IGA VŠE
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

How much can monetary policy of a small open economy neighbouring large currency block be independent?
IGA VŠE
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Hybridní modelování pojmů na sémantickém webu: ontologická schémata, kódovníky a znalostní grafy
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Chyby v atribuci úspěchu podle pozice ve skupině se zaměřením na leadership
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Inovativní metody dodávky softwarových systémů
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Interpretace českého ekonomického myšlení a problém subjektivní teorie hodnoty
IGA VŠE
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Konference FIS 2019 - 2020
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Konference o současné Latinské Americe
IGA VŠE
2019 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Mechanismus sudden stop v různých režimech měnového kurzu
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Model úspěšnosti vstupu mladých lidí na pracovní trh
IGA VŠE
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Modely chování uživatelů v univerzitní počítačové sítí z pohledu hrozby počítačových útoků
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Motivace a pracovní spokojenost humanitárních logistiků
IGA VŠE
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)

Možnosti kvantifikace dopadu dobrovolnictví v živé nekomerční kultuře
IGA VŠE
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Nelineární dynamické modely finančních a ekonomických časových řad
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Nové výzvy Corporate Finance v České republice
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 13th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Organizace studentské sekce v rámci mezinárodní konference IMES 2019
IGA VŠE
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Organizace vědecké konference na FM
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Pět let po rekodifikaci - pět let zkušeností, inspirací a otázek
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Poruchy osobnosti jako rizikové faktory chudoby - případová studie
IGA VŠE
2019 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Postoje k zavádění a využívání ICT řešení z pohledu vybraných sociálních skupin v České republice
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XI. ročník)
IGA VŠE
2019 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949
IGA VŠE
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Specifikace faktorů ovlivňujících míru identifikace s organizací
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Stakeholders perspektivou strategického plánování v turismu
IGA VŠE
2019 - 2020

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Studentské části a aktivity konference TPAVF
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

The Transition of Power from the Perspective of Interpretative Approaches to IR Theories
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Tržní selhání a jejich vliv na kvalitu auditu v České republice
IGA VŠE
2019 - 2022

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Územní aspekty podnikatelského prostředí ČR a nové výzvy programového období 2021+
IGA VŠE
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Vícekriteriální modely pro ekonomickou analýzu produkčních systémů a jejich aplikace
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Vliv distribuční cesty na chování spotřebitele na trhu vína
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)

Vliv použití seduktivních technik na zapamatovatelnost a preferenci reklamního obsahu
IGA VŠE
2019 - 2020

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Vliv vzdělání v oboru management na vnímání etiky, udržitelnosti a kulturní diverzity
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Využití data miningových metod v managementu kvality ve výrobním sektoru
IGA VŠE
2019 - 2020

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)

Vývojové trendy na finančních trzích
IGA VŠE
2019 - 2022

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy
IGA VŠE
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Why do you trade? An experimental study
IGA VŠE
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Zprávy o manažerech a firmě: Analýza velkých dat s využitím metod strojového učení
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

19. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE
2018 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza ekonomických, právních a dalších dopadů obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
IGA VŠE
2018 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Analýza vysokofrekvenčních dat a datového proudu
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Designing for consistency of evaluation in Enterprise Governance of IT (EGIT)
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Dimenze rolí leadershipu ve veřejné správě, jejich měření a vytvoření nové dimenze inovativnosti
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Dopady hypotetického zavedení základního nepodmíněného příjmu v ČR: mikrosimulační modelování
IGA VŠE
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Důvody a dopady vyloučení soudního znalce z podání znaleckého posudku
IGA VŠE
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Dynamická stabilita a multiagentnost v makroekonomických problémech: Feldstien-Horiokův problém a Energetický nexus
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Empirické testování Hayek-Taylorova pravidla: Je možné cílovat negativní inflaci?
IGA VŠE
2018 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Executive Leadership a Well-being: Analýza vlivu stresorů na úspěšnost organizačních lídrů ve věku 40+
IGA VŠE
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Fiškálna politika v Českej republike a na Slovensku v období 1993 - 2017 a jej vzťah a interakcie s ostatnými politikami
IGA VŠE
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Hodnocení efektivnosti podnikového vzdělávání jako součást HRM
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra společenských věd-změneno (6999)

Hodnocení vybraných metod shlukové analýzy
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

HR management v kontextu sociálních služeb pro seniory
IGA VŠE
2018 - 2019

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních věd (6111)

Chování spotřebitele na trhu potravin označených značkami kvality v České republice
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Implementace Průmyslu 4.0 v podmínkách České republiky v období 2018 - 2038 a očekávané dopady na trh práce
IGA VŠE
2018 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Insolvence 2018 - odborná konference
IGA VŠE
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Klíčové determinanty účinnosti koučování
IGA VŠE
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách v ČR
IGA VŠE
2018 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Kritická analýza současného bezpečnostního diskursu a praxe v České republice
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Manažerské rozhodování: konstrukce, design a ověřování modelů rozhodování za rizika a za neurčitosti
IGA VŠE
2018 - 2019

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Modely analýzy obalu dat v ekonomickém rozhodování
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Monetární politika a signály finančních krizí v malé otevřené ekonomice
IGA VŠE
2018 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Možnosti zlepšení predikčních schopností konjukturálních průzkumů
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 12th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Organizace studentské sekce v rámci mezinárodní konference IMES
IGA VŠE
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Organizational psychology and organizational design to support cross-LOB teams in achieving profitable trade-offs between opportunities and restrictions in processing of customer data
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie
IGA VŠE
2018 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Problémy makroekonomického plánování v letech 1945 - 1965 pohledem současných výzkumných metod hospodářských dějin
IGA VŠE
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Proměna byznys modelů používaných v kulturních a kreativních průmyslech - nové trendy v principech monetizace videoher, jejich typologie a uplatnění v České republice
IGA VŠE
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Proměny v transatlantickém partnerství mezi EU a USA - nadále platforma překonávání bezpečnostních a ekonomických výzev pro Evropu?
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Přeshraniční veřejné zakázky - analýza mezinárodního prostředí a překážky v zapojení českých firem
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Research plan of Product Management in startups
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Rodinné a nerodinné firmy v České republice - typologie rozdílů
IGA VŠE
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Senzorický marketing a multimodalita smyslů: Vliv barvy produktu na preferenci vůně
IGA VŠE
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Současná filosofie vědy
IGA VŠE
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Společné rozdělení dvou dob přežití a jeho změny v čase
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Strategická filantropie: Srovnání přístupů k měření dopadů filantropických aktivit soukromých firem a aktivit neziskových organizací
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Strukturální problémy subsaharských ekonomik
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Textová analýza obsahu účetních závěrek
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

The Use of Design Thinking in Social Enterprises in Digitized Environments and its Outcomes
IGA VŠE
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Trendy a souvislosti rozvoje lidských zdrojů v regionech ČR - teoretická východiska, problémy, silné stránky, rizika a příležitosti nových výzev období 4.0
IGA VŠE
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vliv kariérového poradenství na českých vysokých školách na zaměstnatelnost absolventů
IGA VŠE
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Vliv migrace na pracovní trh: aplikace modelů prostorové ekonometrie
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Vliv systému odměňování a systému měření výkonnosti na motivaci a chování pracovníků
IGA VŠE
2018 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Využití crowdsourcingu pro evaluaci efektu psychických jevů na srozumitelnost prezentace modelů strojového učení
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Využití otevřených dat v rámci Competitive Intelligence
IGA VŠE
2018 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Vývoj finanční situace podniků před úpadkem - identifikace příznaků krize podniku
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Výzkum faktorů ovlivňujících efektivitu reklam na českém mediálním trhu
IGA VŠE
2018 - 2020

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Význam zbrojní výroby a zbrojení pro ekonomiky vybraných středoevropských zemí ve 30. letech 20. století
IGA VŠE
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

What Drives Conditional Cooperation in the Private Provision of Public Goods?
IGA VŠE
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Wholesale gas pricing - Day-ahead market forecasting in low liquidity markets. Case study of the Czech Republic
IGA VŠE
2018 - 2019

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Zmocňování v nehierarchických organizacích. Kvalitativní studie.
IGA VŠE
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

18. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

25 let po rozdělení Československa: vybrané kapitoly z hospodářské a sociální politiky v České republice a na Slovensku
IGA VŠE
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVA KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ (S PŘIHLÉDNUTÍM KE STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ DOKTRINĚ, JUDIKATUŘE A PRAXI)
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Analýza dopadů změn na kvalitu vykazování leasingů v účetních závěrkách podle nových pravidel IFRS
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza obsahové správnosti znaleckých posudků v oboru oceňování podniku v podmínkách ČR
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Analýza trhu služeb sociální péče o seniory v ČR
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních věd (6111)

Analýza vztahu strategického manažerského účetnictví k řízení a výkonnosti firem
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Benefitový systém firem a podpora zdraví na pracovišti
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období
IGA VŠE
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Čtvrtá průmyslová revoluce ve vybraných asijských zemích
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Demografické modely v software R
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Determinanty neúspěšnosti studentů bakalářského studia ve studiu základních kurzů ekonomie vyučovaných KEKE NF VŠE v Praze
IGA VŠE
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Does a currency change-over increase inflation (perception)?
IGA VŠE
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Ekonomická teorie v hospodářsko-politické praxi
IGA VŠE
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Ekonomické, bezpečnostní a systémové změny v mezinárodním cestovním ruchu
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Entitně orientovaná datová tržiště pro self-service reporting a analytické využití
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Fiskální politika a dluhové aspekty zemí Evropské unie
IGA VŠE
2017 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Hodnocení efektivity nestátních neziskových organizací na příkladu Českého červeného kříže
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Insolvence fyzických osob v České republice - ekonomické a mimoekonomické sociální dopady
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Konference FIS 2017 - 2018
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Labor Market Flexibility and Innovation: Determinant Labor Market in Czech and Indonesia
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Makrofinanční stabilita a finanční cyklus v zemích s negativní čistou investiční pozicí
IGA VŠE
2017 - 2020

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Management udržitelnosti korporací v České republice: Přehled a mezinárodní srovnání
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Manažerské styly uplatňované ve zdravotnictví a jejich vliv na vybrané indikátory
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Marketing 2020: Socioekonomické důsledky technologických inovací na příkladu marketingu
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)

Metodologie a praktické aplikace v regionální analýze
IGA VŠE
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Migrační krize z pohledu ekonomické teorie
IGA VŠE
2017 - 2019

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Moderní kvantitativní přístupy k řešení současných ekonomických problémů
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Moderní metody práce s neurčitostí a nejistotou ve statistických a optimalizačních modelech
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Nákladová efektivnost včasné diagnózy Alzheimerovy choroby v České republice
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nation branding a péče o dobré jméno státu prostřednictvím nových forem diplomacie
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Nové trendy v projektovém managementu: Project Governance a SROI
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Oceňování hudebních nástrojů
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Organizace mezinárodní konference
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Organizace vědecké konference na FM
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních věd (6111)

Počáteční rozvoj činnosti Státního úřadu statistického
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Pokročilé metody risk managementu s použitím umělé inteligence
IGA VŠE
2017 - 2020

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Pořádání konference: 11th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Prices and Quality in Health Care: An Empirical Evaluation Using Geographical Discontinuities
IGA VŠE
2017 - 2019

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Proces koučování z pohledu koučů
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Procesní excelence a digitalizace
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Přenos informací na finančních trzích v období turbulencí: Asymetrické míry závislosti
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Reakce mezinárodního společenství na aktuální výzvy destabilizace bezpečnostního prostředí
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Regionální statistické struktury
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Robustnosť v úmyselnom useknutí časového radu
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Rozdíly v procesech identifikace a formování organizační identity v ziskových a neziskových organizacích
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních věd (6111)

Různorodost venkovských oblastí ČR v podmínkách měnících se rozvojových faktorů
IGA VŠE
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Shluková a regresní analýza mikropanelových dat
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Sociální a udržitelné podnikání v kontextu mezinárodního obchodu
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)

Srovnání finančních výsledků subjektů podpořených podnikatelskou infrastrukturou s nepodpořenými subjekty v ČR
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Státní kapitalismus v současném světě
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Studentské části a aktivity konference TPAVF
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Temná strana podnikání: Vliv podnikatelské aktivity na osobní pohodu podnikatele
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

The impact of social status on the attitude and behaviour of students at higher education institutions
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

The New Silk Road Initiative as a New Stage of Chinese Global Activity
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Trust and Attitudes towards Roma Ethnic Group
IGA VŠE
2017 - 2019

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Vliv osobnosti manažera změny na proces změny organizační struktury
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Vliv podpor investičních projektů z veřejných zdrojů na hrubou přidanou hodnotu podpořených podniků
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Vliv socioekonomické nerovnosti na charakter režimu: role střední třídy
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Vliv specifikace monetárního pravidla na velikost fiskálního multiplikátoru v modelu nové keynesovské ekonomie
IGA VŠE
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Vplyv priemyslu 4.0 na poziadavky kladene na Warehouse Management systemy (WMS)
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)

Výzkum českého reklamního trhu za využití masmediálních a lifestylových dat
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Výzkum elementů strategické tržní nabídky na trhu mobilních telekomunikací v ČR
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Výzvy manažerů při zakládání a následném řízení základních škol v ČR
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Zjištění bariér tržní orientace a používaných kritérií pro hodnocení marketingové výkonnosti u českých MSP
IGA VŠE
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Změny v úkolech obcí v důsledku změn českých a evropských právních předpisů
IGA VŠE
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Zrychlení algoritmů pro odhad životních pojišťoven s ohledem různé investiční strategie
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

17. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE
2016 - 2017

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Aktuální otázky hospodářské politiky ČR v pokrizovém období
IGA VŠE
2016 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Analýza dopadu komunitních měn pro rozvoj lokálních podniků a lokální ekonomiky obecně
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Analýza tvorby a využití business strategií ve vybraných odvětvích v ČR
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Analýza vlivu spotřeby energie na hospodářský růst pomocí spatial econometrics
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Analýza vybraných demografických problémů a jejich socioekonomických aspektů souvisejících s životními podmínkami obyvatelstva ČR a států EU
IGA VŠE
2016 - 2017

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích: Odhady za přítomnosti mikrostrukturního šumu
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Analýza vztahu mezi celoživotním vzděláváním manažerů a úspěšností organizací
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Business Process Management: implementace ve specifických oblastech managementu organizací
IGA VŠE
2016 - 2017

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Conference on the Law and Economics of Health Care
IGA VŠE
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Crises in MENA and southwest Asia: democratisation, militancy and security
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

České rodinné firmy s přerušenou kontinuitou existence
IGA VŠE
2016 - 2017

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Daně a jejich vliv na ekonomický růst
IGA VŠE
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Daňové systémy a reformy ve druhé polovině 20. století
IGA VŠE
2016 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Delay in Punishmment and Deterrence: a Field Experiment
IGA VŠE
2016 - 2018

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Dolování asociačních pravidel nad rozsáhlými a RDF daty
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Ekonomická efektivnost biopaliv z odpadních materiálů
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Evaluace činnosti hudebních klubů vybraných regionů ČR
IGA VŠE
2016 - 2017

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Faktory ovlivňující finanční zdraví v nemocničním sektoru z pohledu manažerského rozhodování
IGA VŠE
2016 - 2017

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Heterogenita segmentu obchodních cestujících v letecké dopravě
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)

Hodnocení měr podobnosti pro nominální data
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Hospodářská teorie a praxe nacionálního socialismu v Německu
IGA VŠE
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky
IGA VŠE
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

i4.0
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Implementace místní Agendy 21 ve Zdravých městech v České republice
IGA VŠE
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Individual Speculative Behavior under Acute Stress
IGA VŠE
2016 - 2018

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Komparativní analýza dat desetiletého vývoje území na případu brownfields se zřetelem na municipální management.
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Mediace jako prostředek sporů v podnikatelském prostředí v České republice
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky (3080)

Metodologie ekonomického, politického a právního hodnocení zavádění environmentálních inovací do praxe
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Modelování sezonních časových řad s velkou délkou sezónnosti
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Noví aktéři jako zdroj globální transformace
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Oceňování zdravotnických přístrojů
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Ochrana slabší strany v českém a evropském právu
IGA VŠE
2016 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Paralela mezi identitou jedince a identitou organizace
IGA VŠE
2016 - 2017

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Pořádání konference: 10th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE
2016 - 2017

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie
IGA VŠE
2016 - 2017

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Proces koučování a determinanty jeho efektivity
IGA VŠE
2016 - 2017

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Přirozená výnosová křivka a časová sladěnost vkladů a úvěrů v bankovním systému
IGA VŠE
2016 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Řízení a vykazování informací o udržitelném rozvoji podniků - trendy a nejlepší praxe
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Servant leadership a podmínky pro jeho vliv na výkonnost následovníků
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Sledování a hodnocení ekonomického a sociálního rozvoje regionů EU a ČR: metodologie a praktické aplikace
IGA VŠE
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Sociální bydlení 2015 – 2025: hospodářsko-politická doporučení
IGA VŠE
2016 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Sociální znečištění fenomén 21 století: Diskriminace žen ve vrcholovém managementu – Česko, Velká Británie, Rusko
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky (3080)

Subjektivní a objektivní hodnocení kvality VŠ ze strany studentů, mezinárodní srovnání
IGA VŠE
2016 - 2017

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Teorie politicko-ekonomického cyklu: Nový pohled
IGA VŠE
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Trendy prostorového vývoje v ČR: hodnocení v nastavení ESIF (tj. politiky soudržnosti a rozvoje venkova)
IGA VŠE
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Ukazatele životní úrovně domácností se zřetelem na regionalizaci a sociální skupiny
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Using Experimental Macroeconomics to Examine Important Monetary Policy Issues
IGA VŠE
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Veřejné finance v ČR a v EU
IGA VŠE
2016 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Vliv rostoucí světové střední třídy na vybrané rozvojové a rozvinuté regiony
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vybrané aspekty ovlivňující vývoj na trzích práce v zemích Evropské unie
IGA VŠE
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vybrané problémy právní úpravy vysokých škol v ČR
IGA VŠE
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Využití automatického mapování a lingvistické transformace při generování sémantických datových slovníků
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Využití metod manažerského rozhodování při plánování rozvoje cestovního ruchu
IGA VŠE
2016 - 2017

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Využití mikromodelů pro modelování výše a rizika rezerv v neživotním pojištění na jednoletém horizontu.
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Vývojové trendy v bankovnictví a pojišťovnictví v podmínkách měnících se finančních trhů
IGA VŠE
2016 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Lean ČR
IGA VŠE
2016 - 2017

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

(Neo)korporativistická (struktura) reprezentace zájmů v českém politickém systému a společnosti
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

16. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE
2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Adaptivní přístup jako alternativa Bayesovské statistiky: aplikace přístupu „case-based reasoning“ v manažerských propočtech založených na podmíněné pravděpodobnosti
IGA VŠE
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Advertising Scheduling Patterns - Dynamické modely masmediálního plánování II
IGA VŠE
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních věd (6111)

Analýza hospodaření nemocnic ve vybraných státech Evropy
IGA VŠE
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Analýza systémů účetního výkaznictví a identifikace vlivu na finanční ukazatele firmy
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza uplatnění systému safe harbour při stanovení převodních cen
IGA VŠE
2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Anylýza využití značek kvality na českém trhu potravin a efektivnosti kampaní na jejich podporu
IGA VŠE
2015 - 2017

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)

Aplikace kvantitativních metod v oblasti vzdělávání
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Asset markets under stress
IGA VŠE
2015 - 2016

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Bezpečnostní prostředí v evropském prostoru 25 let po skončení studené války: Pohled z pozice bezpečnostní a strategické kultury EU
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Defensive Medicine in Public Healthcare Systems
IGA VŠE
2015 - 2016

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Determinismus, path-dependence a měnová politika v postkeynesovské ekonomii.
IGA VŠE
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Doba nezaměstnanosti po krizi
IGA VŠE
2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Ekonomie a etika
IGA VŠE
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Ekonomika muzeí a měření jejich výkonnosti
IGA VŠE
2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Empirická racionalizace zásadních změn v evropské auditorské legislativě z pohledu auditorské profese v ČR (se zaměřením na vzdělávání v oblasti auditu, kvalitu auditu a problematiku oligopolu na auditorském trhu)
IGA VŠE
2015 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Evropská integrace z pohledu teorie veřejné volby
IGA VŠE
2015 - 2016

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Experimentální organizační ekonomie: Kariérní růst, snaha a oportunismus
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Faktory rozhodující o volbě přepravních a zasilatelských služeb
IGA VŠE
2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)

Formování vnitrostátních zájmů v rámci neregionálních uskupení: případová studie vybraných států BRICS
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Generování stylových variant sémantických datových schémat s využitím generalizované vizualizace dat
IGA VŠE
2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Hayekovo-Taylorovo pravidlo
IGA VŠE
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

HDP České republiky za léta 1970-1989 v ESA 2010
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Hodnocení efektivnosti podpory cestovního ruchu a regionálního rozvoje
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Hodnocení faktorů dynamiky územního rozvoje
IGA VŠE
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Hospodářsko-sociální vývoj v zemích Evropské unie v uplynulých dvou dekádách: teoretické a praktické aspekty
IGA VŠE
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním
IGA VŠE
2015 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Inovace hodnocení kvality ICT služeb prostřednictvím analýzy nestrukturovaných dat
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Insolvence společností s virtuálními sídly
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Jazykově nezávislá analýza sentimentu s využitím globálního kontextu
IGA VŠE
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních věd (6111)

Konference FIS 2015 - 2016
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Konference mladých badatelů 2015, 2016
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Konference: The EU Enlargement Policy - Possibilities and Frontiers
IGA VŠE
2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Konstrukce a aplikace dynamických metod pro zpřesnění odhadu dlouhodobých odvětvových produkčních funkcí
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Kvalita VŠ - percepce, management
IGA VŠE
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních věd (6111)

Měření a hodnocení výkonů logistického systému za účelem jeho udržitelného zlepšování
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)

Metodika zavádění eHealth do zdravotnických zařízení
IGA VŠE
2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Metodologické úvahy o externí validitě experimentálních procedur
IGA VŠE
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Nástroje měření strategické výkonnosti a jejich vazby
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Návrh metodiky hodnocení politiky cestovního ruchu na regionální úrovni
IGA VŠE
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Návrh metodiky pro hodnocení udržitelnosti obcí, měst a regionů
IGA VŠE
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Netradiční měnová politika a její interakce s fiskální a makroobezřetnostní politikou v kontextu finanční krize
IGA VŠE
2015 - 2016

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Odhad přiměřené míry regulace cen v oblasti bydlení
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Organizace vědecké konference na F6
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Ověření pozitivního dopadu inovací na prosperitu podniku
IGA VŠE
2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Pokročilé metody modelování výnosů a rizik finančních instrumentů
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Pořádání konference: 9th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE
2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje
IGA VŠE
2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Proměny ve financování a marketingu v oblasti performing arts, literatury, výtvarného umění a filmu
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Přístup firem ke značce jako nehmotnému
IGA VŠE
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Racionalita českého spotřebitele
IGA VŠE
2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Relevance účetních informací na konsolidovaném základu v podnikatelském i veřejném sektoru
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Rodinné firmy v ČR - výkonnost, správa, nástupnictví
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Role státu v krizových obdobích v první polovině 20.století
IGA VŠE
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Rozvoj přístupů k podpoře manažerského rozhodování založených na modelování závislostních struktur a vztahů mezi proměnnými
IGA VŠE
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních věd (6111)

Social Inequality and migration and its impact on property prices in the city of Prague
IGA VŠE
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Soft metody pro ekonomickou analýzu
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Strategie a taktiky současné české krajní pravice: vzkříšení 'černé internacionály'
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Studentské části a aktivity konference TPAVF
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Teorie zastoupení v souvislosti s fúzemi a akvizicemi, prvotními veřejnými nabídkami a insolvenčním řízením
IGA VŠE
2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Vliv Mindfulness na úroveň Leadershipu - Experimentální studie
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Vybrané faktory chudoby, sociální, ekonomické a politické konsekvence a hospodářsko politická doporučení
IGA VŠE
2015 - 2016

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Využití bayesovských metod pro modelování úmrtnosti
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Využití metod extrakce kontextu dokumentů v manažerském rozhodování
IGA VŠE
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Změny v makroekonomickém prostředí České republiky v reakci na externí šoky
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Způsoby kalibrace rizikově neutrálních scénářů úrokových měr v české koruně
IGA VŠE
2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

15. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE
2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Advertising Scheduling Patterns - Dynamické modely masmediálního plánování
IGA VŠE
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Aktuální problémy modernizace veřejné správy v ČR
IGA VŠE
2014 - 2015

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Analýza běžného účtu platební bilance s ohledem na vliv cen ve vybraných zemích Evropské unie
IGA VŠE
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Analýza efektivnosti firem a podnikatelského prostředí v Latinské Americe
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Analýza inovačního procesu firem v sektoru služeb
IGA VŠE
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Analýza potenciálu a obchodních vztahů mezi Latinskou Amerikou a Visegrádskou skupinou
IGA VŠE
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Analýza přístupů a metod měření výkonnosti (efektivnosti) fúzí a akvizic a měření a hodnocení výkonnosti private backed equity IPO.
IGA VŠE
2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Analýza systému nakládání s textilním odpadem z domácností v České republice
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Analýza vlivu dotací na výkonnost ekonomických subjektů
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Analýza způsobů řešení oddlužení fyzických osob ve vazbě na jednotlivé skupiny věřitelů podle regionů v ČR
IGA VŠE
2014 - 2016

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza zveřejňování kótovaných a nekótovaných společností ve vybraných zemích EU a Číně
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Big data: klasifikace, robustifikace, optimalizace
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě
IGA VŠE
2014 - 2015

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Důsledky porušení předpokladů klasických statistických metod a možnosti využití alternatívních statistických technik v ekonomických aplikacích
IGA VŠE
2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Ekonomická náročnost sportu
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Ekonomické a zdravotní souvislosti stárnutí populace
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Faktory a vlivy ovlivňující politiku rozvoje venkova EU v ČR na prahu programového období 2014 – 2020: znalostní ekonomika, multifunkční venkov vs. multifunkční zemědělství
IGA VŠE
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Faktory synergického potenciálu marketingových a prodejních funkcí
IGA VŠE
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Finanční a hospodářský cyklus
IGA VŠE
2014 - 2016

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Finanční investiční instrumenty a jejich vliv na ocenění podniku
IGA VŠE
2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Forward premia in electricity markets: an experimental study
IGA VŠE
2014 - 2015

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Fúze a akvizice jako nástroj strategického řízení podniku
IGA VŠE
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Chování cen investičních a úvěrových instrumentů
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

II. ročník Mezinárodni konference: "Migrace a regionální rozvoj v Evropě z perspektivy mladých odborníků"
IGA VŠE
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Inovace a internacionalizace českých podnikatelských subjektů
IGA VŠE
2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Inovace systému řízení digitální forenzní laboratoře
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Inovativní pohled na hodnotu zákazníka a další faktory ovlivňující řízení marketingu
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Jak pachatelé přestupků reagují na osobní zkušenost s trestem?
IGA VŠE
2014 - 2015

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Jazykově nezávislá analýza sentimentu s využitím globálního kontextu
IGA VŠE
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Klasifikace aktivit CSR a průzkum četnosti realizace aktivit v ČR
IGA VŠE
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Komparace vzdělávacích systémů v ČR a zahraničí v oblasti právního povědomí o hospodářských a majetkových trestných činech s ohledem na účetní a daňové aspekty
IGA VŠE
2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Konference Moderní přístupy k managementu a ekonomice kultury
IGA VŠE
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Kvantifikace makroekonomických šoků v ČR a komparace s vybranými ekonomikami EU
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Management a ekonomika komunitních zahrad
IGA VŠE
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)

Měření efektivnosti řízení vybraných památkových objektů a kulturních eventů
IGA VŠE
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Metodologické aspekty experimentální ekonomie
IGA VŠE
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Metodologie ekonomie - rakouská perspektiva u českých autorů
IGA VŠE
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Metody oceňování hodnoty značky
IGA VŠE
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Metody řízení zisku a jejich aplikace v evropském prostředí
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině dvacátého století
IGA VŠE
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Mezinárodní srovnání požadavků na profesní kompetence controllerů
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Modely řízení výkonnosti ve vazbě na zhodnocení finančního zdraví nemocnic
IGA VŠE
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Možnosti a způsoby optimalizace hospodářského výsledku v oblasti ubytovacích služeb pomocí revenue managementu
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Návrh a vývoj katalogu služeb Cloud Computingu
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Nové přístupy v oblasti klasifikačních metod
IGA VŠE
2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nové směry governance ve světle finanční a dluhové krize
IGA VŠE
2014 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Nové trendy soukromého a veřejného práva ČR a EU ve vztahu k podnikání
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Odhad daňových úniků u daně z příjmů fyzických osob
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Optimalizace metod extrakce kontextu multilinguálních textů
IGA VŠE
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)

Podpora podnikatelských subjektů v České republice ze strukturálních fondů Evropské unie se zaměřením na OPPP a OPPI
IGA VŠE
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Pořádání konference: 8th International Days of Statistics and Economics
IGA VŠE
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Principy vícekriteriálního hodnocení uplatňované při hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách
IGA VŠE
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Příjmová diferenciace a kvalita života v ČR a jejich společenské dopady v kontextu vyspělého světa
IGA VŠE
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Přirozená úroková míra a finanční stabilita: Rakouský příspěvek k teorii optimálního měnově-politického pravidla
IGA VŠE
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Regionální kultura v kontextu malého a středního podnikání
IGA VŠE
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Role byrokracie v procesu tranzice a konsolidace demokracie
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Sektorová analýza rodinných firem v České republice
IGA VŠE
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Socioekonomická situace vybraných skupin obyvatelstva v zemích EU
IGA VŠE
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Studentská sekce konference TPAVF a workshop pro doktorandy
IGA VŠE
2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Systémově dynamický model sportovního prostředí
IGA VŠE
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Teorie očekávání v oceňování podniku
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Terminologie pracovního práva a práva sociálního zabezpečení ve francouzštině
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Vizualizace dat sémantického webu s využitím struktury ontologických schémat
IGA VŠE
2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Vliv ekonomické liberalizace na politiku životního prostředí
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Vliv finanční krize na paradigma hospodářské politiky ČR
IGA VŠE
2014 - 2015

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vliv nepeněžních incentivů na nabídku práce a pracovní produktivitu
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Vliv přístupu zákazníka na volbu přepravních, zasilatelských a logistických služeb v multimodálních přepravách
IGA VŠE
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)

Vliv rozpočtového určení daní na hospodaření malých obcí
IGA VŠE
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu veřejného sektoru (6130)

Vykazování a využití informací o udržitelném rozvoji společností
IGA VŠE
2014 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Využití přístupů k modelování závislostí a vztahů mezi proměnnými pro podporu manažerského rozhodování
IGA VŠE
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Vývoj analytické metodiky pro hodnocení velikosti typových pracovních pozic
IGA VŠE
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Základní tendence ve vývoji sociální politiky v letech 2000-2020.
IGA VŠE
2014 - 2015

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
IGA VŠE
2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Zhodnocení dopadu sociální odpovědnosti podniku na výkonnost
IGA VŠE
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

14. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE
2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza aktuálních otázek ekonomie a politiky životního prostředí
IGA VŠE
2013 - 2015

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Analýza dopadů změn české legislativy na uskutečněné přeměny společností v České republice
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI MIKROFINANČNÍCH INSTITUCÍ V LATINSKÉ AMERICE A ASII
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Analýza investiční atraktivnosti států Latinské Ameriky a Karibiku II
IGA VŠE
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Analýza modelu Customer Life Time Value a jeho propojenost na model Customer Profitability Analysis
IGA VŠE
2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Analýza vlivu osoby podnikatele na řízení růstu firmy
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Analyza vplyvu novej bankovej regulacie na bankovy sektor Ceskej republiky
IGA VŠE
2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Apriorismus a geneze etických pravidel
IGA VŠE
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Datově řízené bayesovské a samo-organizující se algoritmy pro hloubkovou analýzu dat
IGA VŠE
2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Dělnická strana sociální spravedlnosti - analýza antisystémové strany
IGA VŠE
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Determinanty R&D
IGA VŠE
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Dobré praktiky plánování rozvoje cestovního ruchu
IGA VŠE
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Dopad řízení vztahů se zákazníky na finanční výkonnost organizací
IGA VŠE
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Dotace a jejich dopad do hospodaření obcí
IGA VŠE
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu veřejného sektoru (6130)

Ekonomické modely otevřených dat
IGA VŠE
2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Ekonomický přístup k metodologii
IGA VŠE
2013 - 2014

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Ekonomie luxusu (Economics of luxury)
IGA VŠE
2013 - 2014

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Finanční tíseň - predikce a konsekvence
IGA VŠE
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Hodnocení přínosů a dopadů intervencí v rámci strukturálních fondů na lokální úrovni v Česku
IGA VŠE
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Hodnocení výsledků metod shlukové analýzy v ekonomických úlohách
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Indikátory měření úspěšnosti kulturních organizací
IGA VŠE
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Information choice of the agents with biased self-image; an experimental study
IGA VŠE
2013

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

INTERKULTURNÍ DIMENZE V PODNIKOVÉ KULTUŘE NADNÁRODNÍCH FIREM - komparativní studie románských kultur v domácím a českém prostředí
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Jan Viktor Mládek a československá ekonomická věda v exilu
IGA VŠE
2013 - 2014

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Konference FIS 2013- 2014
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Kvantifikace dopadů vzdělávací politiky poslední dekády ve světle výsledků SLDB 2011
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Marketing ve vědě a výzkumu
IGA VŠE
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Marketingová komunikace mezinárodních vysokých škol v online prostředí
IGA VŠE
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Měnová politika a přirozená úroková míra během finanční krize: Rakouský pohled
IGA VŠE
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Měření ekonomické efektivnosti oborů agropotravinářského komplexu s využitím indexů produktivity
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Modelování závislostí a vztahů v problematice manažerského rozhodování
IGA VŠE
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Modely možných scénářů budoucnosti zdravotnictví
IGA VŠE
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Možnosti optimalizace veřejných financí na straně výdajů - vybrané otázky
IGA VŠE
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Odměňování pracovníků v závislosti na výkonnosti
IGA VŠE
2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Optimalizační modely v ekonomickém rozhodování
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Organizace vědecké konference na F6
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Postoje budoucích manažerů k dobrovolnictví
IGA VŠE
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Přístup malých a středních podniků v oblasti kultury k uplatňování společenské odpovědnosti
IGA VŠE
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Relativismus versus case-based reasoning v manažerských propočtech
IGA VŠE
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Rodinné firmy v ČR a jejich výkonnost
IGA VŠE
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Rovnováha v ekonomických systémech - modely a analýzy
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Rozvoj kariéry mladých vědců jako základ znalostní ekonomiky - srovnávací studie mezi Polskem a Českou republikou
IGA VŠE
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky (3080)

Signalizační chování na trhu práce
IGA VŠE
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Srovnávací analýza úlohy vrcholového managementu při akumulaci investičního kapitálu ve firmách vybraných evropských zemí
IGA VŠE
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Studium některých algoritmických problémů technické diagnostiky
IGA VŠE
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Systém řešení nepojistitelných škod se zaměřením na riziko povodně a záplavy
IGA VŠE
2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Testování efektivity kapitálových trhů s využitím anticipativních modelů
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Transformace vztahu evropské a národní dimenze kolektivních identit v důsledku ekonomické, sociální a politické destabilizace Evropské unie
IGA VŠE
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Tvorba strategie organizace s využitím metod a nástrojů znalostního managementu
IGA VŠE
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Úmrtnost a stárnutí obyvatelstva ČR
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Veřejné finance ve vyspělých zemích
IGA VŠE
2013 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Vliv ekonomického rozvoje Číny na vybrané rozvojové a rozvinuté regiony
IGA VŠE
2013 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945
IGA VŠE
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Vliv rychlejší a jednodušší trestní procedury na fungování soudů
IGA VŠE
2013

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Vliv sportovního úspěchu na ekonomiku sportu
IGA VŠE
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Vybrané ekonomické a legislativní aspekty obnovitelných zdrojů energie
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Využití DSGE modelů v národních účtech
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Vývoj a budoucnost nerovnosti a chudoby s ohledem na ohrožené skupiny a nové výzvy trhu práce v České republice v kontextu EU
IGA VŠE
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vývoj přístupů k naplnění strategií regionálního rozvoje
IGA VŠE
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Vývoj zadlužení firem v důsledku finanční krize
IGA VŠE
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Výzkum faktorů ovlivňujících uplatnění asociačních pravidel v praxi
IGA VŠE
2013 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Výzkum mediálního trhu České republiky
IGA VŠE
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Význam ekonomických aktivit obcí a měst pro jejich udržitelný rozvoj
IGA VŠE
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Vztah mezi finanční tísní a podáním návrhu k insolvenčnímu řízení
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

What drives voluntary contributions toward public goods
IGA VŠE
2013

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
IGA VŠE
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Získávání profesních dovedností u odborníků - žen a mužů s přihlédnutím k věku
IGA VŠE
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Zkvalitňování prostupnosti sekundárního vzdělávání s terciárním vzděláváním v kontextu mezinárodních účetních standardů IFRS
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Zlepšování procesů vývoje softwaru a řízení kvality softwaru pro zajištění konkurenceschopnosti firem
IGA VŠE
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Znalostní modelování manažerských procesů
IGA VŠE
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

13. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí v ČR a EU
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Analýza a hodnocení způsobů financování organizací, které nejsou založeny za účelem zisku
IGA VŠE
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza dopadů komerční suburbanizace na ekonomický rozvoj zázemí hlavního města Prahy
IGA VŠE
2012

Národohospodářská fakulta: Středisko regionálních a správních věd (5110)

Analýza kodexů a mapování empirických vazeb správy společností
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza stávajících územních aspektů politiky rozvoje venkova v rámci nekončících reforem SZP EU
IGA VŠE
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Analýza uplatňování controllingových nástrojů a vyhodnocení rozdílů v přístupu ke controllingu v době krize a postkrizovém řízení
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza vlivu snížení požadavků na vykazování malých účetních jednotek na rozhodování uživatelů účetních závěrek
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza vplyvu autentickosti na úspešnosť leadrov
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Analýza vztahu IFRS a daní v USA
IGA VŠE
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Aplikace benchmarkingu v cestovním ruchu
IGA VŠE
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Aplikace multiplikátorů při oceňování podniků s důrazem na komerční pojišťovny
IGA VŠE
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Asset Markets with OLG
IGA VŠE
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Automatizovaná extrakce kontextu z nestrukturovaných textů
IGA VŠE
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Does Bank Regulation Guarantee Banking Sector Stability?
IGA VŠE
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Dopady politiky liberalizace trhu s environmentálním zbožím na zahraniční obchod zemí
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Dynamika cen finančních aktiv a ekonomický cyklus
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze
IGA VŠE
2012 - 2013

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Empirické ověření gramotnosti studentů vysokých škol
IGA VŠE
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Faktory efektivity při správě a řízení sportovních svazů v České republice
IGA VŠE
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Filosofické a ekonomické pojetí chování
IGA VŠE
2012

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Finanční řízení v České republice s důrazem na insolvenci a náklady zastoupení
IGA VŠE
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Firemní strategie na globalizovaných trzích
IGA VŠE
2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Fiskální federalismus v ČR
IGA VŠE
2012 - 2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Fiskální zadluženost a reálná ekonomika (sektorový přístup)
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Flexibilita trhu práce České republiky
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Hodnocení modelů politik rozvoje území
IGA VŠE
2012 - 2014

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Chování investorů a investičních instrumentů v kontextu finančních krizí
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Indikátory kvality péče v systému poskytování zdravotnických služeb
IGA VŠE
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Investiční atraktivnost regionů v období ekonomické krize
IGA VŠE
2012

Národohospodářská fakulta: Středisko regionálních a správních věd (5110)

Investiční atraktivnost států Latinské Ameriky a Karibiku pro investory z EU
IGA VŠE
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Konfliktní integrace: reakce národních parlamentů a politických stran na konkurenční vize Evropské unie
IGA VŠE
2012 - 2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Konstrukce a verifikace indikátorů udržitelného rozvoje ČR a jejích regionů
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Kvantitativní studie sociální situace juniorů a seniorů
IGA VŠE
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Metodologie ekonomie - ekonomická teorie a problém introspekce
IGA VŠE
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Metody a nástroje automatizované analýzy sentimentu
IGA VŠE
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Modelování a anticipace vlivů alternativní monetární politiky na ekonomiku ČR
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modelování daňové soustavy pomocí prostředků systémové dynamiky
IGA VŠE
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Možnosti a rizika implementace aktivních výukových metod
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Multilevel government -- problematika řízení intervencí na podporu regionální politiky v ČR
IGA VŠE
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Nástroje a metody znalostního managementu
IGA VŠE
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Neziskový sektor a konkurenceschopnost české ekonomiky
IGA VŠE
2012

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin
IGA VŠE
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Odhad regionálních cenových hladin
IGA VŠE
2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Podnikatelské prostředí v České republice a jeho vliv na konkurenceschopnost ČR
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Pokročilé metody modelování finančních rizik
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Prevence konfliktů jako cesta k zajištění bezpečnosti?
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Propojení mikroekonomické analýzy, metod manažerského rozhodování a aparátu teorie her za účelem zprůhlednění a vysvětlení chování nedokonale konkurenčních trhů
IGA VŠE
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Reflexe nového práva EU v marketingové praxi výrobců doplňků stravy v ČR
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Regionální dopady kohezní politiky v Česku: podporují strukturální fondy konvergenci regionů?
IGA VŠE
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Role manažerského účetnictví v měření výkonnosti podniku
IGA VŠE
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Role správních orgánů v zákaznické strategii v České republice
IGA VŠE
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Řešení vybraných problémů shlukové analýzy
IGA VŠE
2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Six Sigma podporující štíhlý logistický systém v podmínkách 2. dekády 21. století ve zpracovatelském průmyslu
IGA VŠE
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)

Současné trendy v E-Tourismu a jejich dopad na spotřební chování
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Specifika a důsledky vnitroskupinového financování investičních a neinvestičních projektů
IGA VŠE
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Systémové změny ekonomiky a hospodářských politik EU v důsledku dluhové krize
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Teorie a praxe měnového kurzu s ohledem na krizi 2008 a krize následné
IGA VŠE
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

The economic problem of surrogate motherhood contracts
IGA VŠE
2012

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Trh práce a vzdělání
IGA VŠE
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Trivers-Willardova hypotéza a socioekonomické determinanty poměru pohlaví v regionech ČR; mezičasová realokace porodů v ČR
IGA VŠE
2012

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Učení kompozicionálních modelů a související třídy grafů (pokračování)
IGA VŠE
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Veřejná podpora a nové trendy v managementu audiovizuální kultury ve vybraných zemích Evropské unie
IGA VŠE
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Veřejná správa a ICT: změny ve formálních a neformálních vztazích
IGA VŠE
2012 - 2013

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Vliv náboženství na ekonomickou transformaci v postkomunistických zemích
IGA VŠE
2012

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Vliv změn podnikatelského prostředí na profesní kompetenci podnikových controllerů
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Využití intrapodnikání pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Vývoj zadlužení obcí v důsledku finanční krize
IGA VŠE
2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Výzkum transparentnosti a dostupnosti výročních zpráv (účetních závěrek) veřejných a nestátních neziskových organizací
IGA VŠE
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Význam a vliv sociálních sítí na formování informační společnosti a sociálně-ekonomického prostředí
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Význam environmentálních aspektů pro konkurenceschopnost podniku
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Vzájemné vazby systému daní a sociálních dávek v České republice po roce 1989
IGA VŠE
2012 - 2013

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Vztah organizační identity a vybraných ukazatelů efektivity organizace
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
IGA VŠE
2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Zdroje podnikového financování na tuzemském kapitálovém trhu a v zahraniční
IGA VŠE
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Zkoumání délky nezaměstnanosti před a během krize
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Způsoby provádění reorganizace dlužníka v úpadku a jejich vliv na jednotlivé skupiny věřitelů
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Administrativa - SV . F 2
IGA VŠE
2012 - 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: Děkan a děkanát (2010)

Algoritmy pro učení kompozicionálních modelů a související třídy grafů
IGA VŠE
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Analýza a hodnocení investičních projektů spolufinancovaných z evropských fondů
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza a predikce struktury ekonomicky aktivního obyvatelstva
IGA VŠE
2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Analýza dopadů komunikačních problémů na kvalitu účetního výkaznictví
IGA VŠE
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Analýza příčin komerční suburbanizace v podmínkách pražské aglomerace
IGA VŠE
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Analýza stárnutí obyvatelstva a dopad na trh práce a ekonomickou aktivitu
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Analýza vztahů mezi ziskovostí zákazníků a jejich přínosem finanční pozici podniku
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Aplikace nástrojů systémové dynamiky pro analýzu podniku a jeho výkonnosti
IGA VŠE
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Aplikace systémové dynamiky na oblast PPP projektů
IGA VŠE
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice
IGA VŠE
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Důchodová reforma v České republice
IGA VŠE
2011 - 2012

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Dvanáctý ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Efektivita a optimalita v ekonomickém rozhodování: modelový přístup
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Ekonomie a chování
IGA VŠE
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Empirický výzkum zveřejňování účetních závěrek v ČR
IGA VŠE
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Filosofické základy metodologie ekonomie
IGA VŠE
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Hodnocení systému vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku postavených na principu trojí zodpovědnosti
IGA VŠE
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Hodnocení výsledků regionálního plánování v cestovním ruchu
IGA VŠE
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Jednofaktorová a vícefaktorová produktivita v kontextu meziodvětvových tabulek a kompozitních indikátorů
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Konference TPAVF a workshop pro doktorandy VŠE
IGA VŠE
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Konference: New Challenges for the European Union
IGA VŠE
2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Lokální dobývání asociačních pravidel pomocí metody GUHA v prostředí cloud computingu
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Management znalostí
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Měření přínosu ICT ke konkurenceschopnosti české ekonomiky
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Metodiky animačních projektů v kultuře
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra Arts managementu (3020)

Metody automatizované extrakce kontextu z nestrukturovaných textů založené na statistických a základních lingvistických modelech
IGA VŠE
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Modelování a vizualizace podnikových procesů
IGA VŠE
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Modelování komunikačních potřeb manažera
IGA VŠE
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Modely operačního a finančního managemnetu
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Náklady reorganizace (dle Insolvenčního zákona v ČR) a způsoby jejich snižování v ČR
IGA VŠE
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Nové možnosti aplikace statistických metod pro potřeby pojišťoven
IGA VŠE
2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Obohacení teorie jednání o nová témata
IGA VŠE
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Oceňování technologických podniků
IGA VŠE
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Odhad regionálních cenových hladin
IGA VŠE
2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Organizace vědecké konference na F6
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)

Otevřenost a srozumitelnost státního rozpočtu
IGA VŠE
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Podmínky efektivního rozvoje dovedností pro týmovou práci a její vedení
IGA VŠE
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Pokročilé metody shlukové analýzy
IGA VŠE
2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Prezident a systém politických stran jako faktory (ne) stability režimů v Latinské Americe
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Průzkum aktuálních souvislostí finančního výkaznictví neziskových organizací v ČR
IGA VŠE
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Regulace enegetických firem v regionu střední Evropy a možnosti jejího zlepšení
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Role středního managementu firmy v inovačním procesu
IGA VŠE
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Rozvoj konzumní společnosti v Evropě po druhé světové válce
IGA VŠE
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Sémantické propojování dat ve veřejné správě
IGA VŠE
2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Srovnání ekonomického dopadu Číny na Latinskou Ameriku a Evropu
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Srovnání konkurenceschopnosti regionů Latinské Ameriky
IGA VŠE
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Systém měření a řízení výkonnosti podniku a jeho vazba na systém odměňování a motivace pracovníků
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Štíhlý logistický systém a měření jeho výkonnosti v podmínkách 2. dekády 21. století ve zpracovatelském průmyslu
IGA VŠE
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)

The Economic Burden of Physical in Activity in the Czech Republic
IGA VŠE
2011

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Trh práce z pohledu zvyšování jeho flexibility a vytváření rovných příležitostí pro muže a ženy
IGA VŠE
2011 - 2012

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Ukazatele trhu práce v době ekonomické krize
IGA VŠE
2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Uspořádání konferencí FIS 2011 a 2012
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Vhodnost teorie racionální volby pro studium sociálních jevů a její alternativy - aplikace na ekonomii náboženství
IGA VŠE
2011

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Vliv implementace IFRS na prostorovou mobilitu kapitálu a práce
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Vliv rozvoje silniční infrastruktury na kvalitu a možnosti rozvoje evropských kontejnerových terminálů
IGA VŠE
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)

Vybrané aplikace managementu ve vazbě na výkonnost organizace II
IGA VŠE
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Využití Webu 2.0 v propagaci sportu
IGA VŠE
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Vývoj měnových kurzů ve státech střední Evropy po roce 1989
IGA VŠE
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Význam finančních trhů pro mezinárodní podnikání podmínka globalizované světové ekonomiky
IGA VŠE
2011 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Vzdělání jako informace - ekonomie informací na trhu práce
IGA VŠE
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Vzdělání jako univerzální hodnota napříč kulturami
IGA VŠE
2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
IGA VŠE
2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Změny ve spádovém území Vysoké školy ekonomické v Praze po r. 2000
IGA VŠE
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Administrativa SV-F1
IGA VŠE
2010 - 2022

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)

Administrativa SV-F6
IGA VŠE
2010 - 2024

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)

Administrativa-SV-F2
IGA VŠE
2010 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Administrativa-SV-F3
IGA VŠE
2010 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Fakulta podnikohospodářská (3000)

Administrativa-SV-F4
IGA VŠE
2010 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Fakulta informatiky a statistiky (4000)

Administrativa-SV-F5
IGA VŠE
2010 - 2021

Národohospodářská fakulta: Národohospodářská fakulta (5000)

Administrativa-SV-OVV
IGA VŠE
2010 - 2022

Rektorát: Vysoká škola ekonomická v Praze (9000)

Analýza a modelování dopadů environmentální regulace na mikroekonomické úrovni
IGA VŠE
2010 - 2012

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Analýza a návrh systému hodnocení a výběru dodavatelů veřejných zakázek
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Analýza efektivnosti investičních pobídek ve středoevropském prostoru Evropské unie
IGA VŠE
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Analýza možností a bariér implementace nástrojů finančního inženýrství se zvláštním zřetelem na iniciativu JESSICA v ČR
IGA VŠE
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Analýza nabídky potravin na českém trhu z pohledu celospolečenské odpovědnosti
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)

Analýza sezónnosti v teplotních a srážkových časových řadách v České republice
IGA VŠE
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Analýza současných faktorů konkurenceschopnosti regionů České republiky v souvislostech dopadů hospodářské krize a možnosti využití příslušných nástrojů regionální politiky
IGA VŠE
2010 - 2011

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Analýza vlivu abecedního pořadí na výsledky jedinců: případ nižších stupňů vzdělání v ČR
IGA VŠE
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Analýza vývoje příjmových rozdělení v České republice od roku 1990 do období finanční krize a porovnání tohoto vývoje s vývojem rozdělení příjmů v období finanční krize - podle sociologických skupin, pohlaví, věku, vzdělání, oboru profese a krajů
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Analýza vývoje sociálního státu ve středoevropském regionu
IGA VŠE
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Asymetrická informace na trhu práce
IGA VŠE
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Cizinci na českém trhu práce
IGA VŠE
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

CLOUD COMPUTING ADOPTION AND GOVERNANCE: Models and Guidelines
IGA VŠE
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Cost contribution arrangements ve finančním řízení v podmínkách České republiky
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Doménové znalosti pro dobývání asociačních pravidel z databází
IGA VŠE
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Dopady investování suverénních fondů na světovou alokaci majetku
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Efekt státní podpory na investiční chování firem v ČR
IGA VŠE
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Ekonomická rovnováha nových členských zemí EU v období krize aneb euro jako možný stabilizační prvek regionu?
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Ekonomické a demografické aspekty terciárního vzdělávání
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Energetika a evropský systém obchodování s emisemi
IGA VŠE
2010

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Evoluční modelování
IGA VŠE
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Evropská terminologie v oblasti ekonomie a práva
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Evropská unie jako aktér v mezinárodních vztazích: Analýza čtyř typů aktérství
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Experimentální ověření omezené racionality agentů v různých institucionálních prostředí
IGA VŠE
2010 - 2011

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Faktory úspěchu mikro firem
IGA VŠE
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Filozofie, etika a ekonomické teorie skotského osvícenství
IGA VŠE
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

GLOBAL POLITICS IN HARD TIMES
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Hodnocení efektivnosti procesů pomocí hodnoty pro zákazníka
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Chování investičních instrumentů v kontextu finančních krizí
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Innovationskultur in kleinen und mittleren Unternehmen - Die Wichtigkeit von weichen Faktoren in den frühen Phasen des Innovationsprozesses von international tätigen kleinen und mittleren Unternehmen
IGA VŠE
2010

Fakulta podnikohospodářská: institut technologie a inovačního managementu (3300)

Inovace, tržní struktura a růst produktivity
IGA VŠE
2010

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Inovační aktivity jako faktor úspěchu malých a středních podniků
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Kariérní vývoj žen po mateřské dovolené a rozvoj talentů v rámci managementu diverzity - porovnání situace v Rakousku a v ČR
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Komparace podmínek podnikání v Rusku a v ČR
IGA VŠE
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Koncepce konsolidace účetních výkazů účetních jednotek veřejného sektoru pro účetní výkazy za Českou republiku a forma jejich prezentace uživatelům
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Koncepce účinného finančního managementu hotelových a lázeňských zařízení (spa-komplexů)
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Koncepty oceňování v účetnictví akvizicí a fúzí a jejcih vliv na výši a strukturu vlastního kapitálu versus věrný a poctivý obraz spojení podniků ve finančním účetnictví
IGA VŠE
2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Konference studentů doktorského studia Fakulty finanncí a účetnictví VŠE v Praze
IGA VŠE
2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Kulturní dimenze a návrh webových uživatelských rozhraní
IGA VŠE
2010

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Kvalita veřejných financí a funkční klasifikace výdajů
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Lokalizační rozhodování rakouských a německých investorů investujících v regionech ČR
IGA VŠE
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Management personálních dopadů outsourcingových projektů
IGA VŠE
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Manažerské simulátory pro podporu rozhodování
IGA VŠE
2010

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: institut managem. zdrav. služeb (6030)

Mapování článků sociálních služeb v Jihočeském kraji
IGA VŠE
2010

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)

Měnové a regulatorní aspekty nestability finančních trhů
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Měření rizik pojišťovny a predikce vstupních parametrů
IGA VŠE
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Měření ziskovosti zákazníků ve finančních institucích
IGA VŠE
2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Metodické uchopení pojmu nejistoty ekonomickou vědou
IGA VŠE
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Metodologické spory v ekonomii
IGA VŠE
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Metody predikce bodů zvratů ve finančních časových řadách
IGA VŠE
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Metody redukce dimenzionality v datových suborech s kvalitativními proměnnými
IGA VŠE
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Metody víceúrovňové správy přírodních zdrojů a jejich využitelnost v podmínkách ČR
IGA VŠE
2010 - 2011

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Moderní metody a postupy aplikovatelné v ekonomických analýzách v případě porušení předpokladů
IGA VŠE
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Moderní systémové teorie a aplikace v rozvoji oboru informatika
IGA VŠE
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu
IGA VŠE
2010

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)

Občanská společnost - tradice a současnost: srovnávací studie USA a Rusko
IGA VŠE
2010

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Obchodní vztahy ČR s EU. Ekonomická analýza a prognóza.
IGA VŠE
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Oceňování specifických podniků
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Odhady multifaktorové produktivity
IGA VŠE
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Optimalizace poskytování veřejných služeb a zkoumání dopadu na veřejné výdaje
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)

Optimalizační modely a jejich aplikace
IGA VŠE
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Organizace vědecké konference na F6
IGA VŠE
2010

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Děkan a děkanát (6010)

Output Gap and the Current Economic Crisis: is the Potential Product Affected as well? Is the Financial Instability Hypothesis Relevant? (Czech Republic Case Study)
IGA VŠE
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Pokročilé metody detekce textových plagiátů a jejich vizualizace
IGA VŠE
2010

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Politiky EU: koncepty a proměny na pozadí Lisabonské smlouvy
IGA VŠE
2010 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Postavení České republiky jako země původu zboží a služeb
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Postavení podnikatele a spotřebitele v současném právu ČR a EU
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Praktické aplikace ekonomických rozhodovacích procesů
IGA VŠE
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Proč bohatí lidé zakládají otazník? Sociálně-ekonomická analýza filantropie na příkladu současných českých nadací.
IGA VŠE
2010

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Profitabilita zákazníka a její vliv na finanční pozici podniku
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Reforma sociálních systémů jako nástroj odstranění sociálních pastí a nežádoucích motivačních stimulů
IGA VŠE
2010 - 2011

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Restrukturalizace a investice jako prostředek ke zvýšení hodnoty podniku
IGA VŠE
2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Role finančních trhů při budování "green economy" - příležitosti a hrozby pro korporátní bankovnictví
IGA VŠE
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Řešení dopadů finanční a ekonomické krize na vývozce v ČR
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Řešení úpadku firem sanačními metodami v kontextu Insolvenčního zákona
IGA VŠE
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Řízení a financování neziskových organizací se zaměřením na organizace v kreativních průmyslech
IGA VŠE
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Řízení příjmových rizik v zemědělských podnicích s využitím klimatických derivátů
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Řízení rizik a možnosti jejich mezipodnikového transferu
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Specifické problémy hodnocení investic
IGA VŠE
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Společenská odpovědnost firem v malých a středních podnicích jako faktor zvyšování prosperity
IGA VŠE
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Studentská vědecká konference TPAVF
IGA VŠE
2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Transfer znalostí prostřednictvím inovací a managementu změny segmentu obnovitelných zdrojů a financí
IGA VŠE
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Tvorba podpůrných počítačových aplikací pro účetní praxi se zaměřením na IFRS
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Úloha účetních informací v měření finannčí výkonnosti
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Uspořádání konferencí FIS 2010
IGA VŠE
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)

Vliv daňových a výdajových nástrojů na mikroekonomickou a makroekonomickou efektivnost
IGA VŠE
2010 - 2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Vybrané aplikace managementu ve vazbě na výkonnost organizace
IGA VŠE
2010

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu (6140)

Výnosové křivky a vývoj ekonomiky
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Využití ICT nástrojů pro podporu hodnocení výkonnosti a motivaci pracovníků
IGA VŠE
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Využití moderních statistických metod a informačních technologií při tvorbě záchranného systému lidských životů
IGA VŠE
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

ZÁSADNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OČIMA MLADÝCH BADATELŮ
IGA VŠE
2010

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

zavedení procesu řízení kvality jako integrální součásti metodiky vývoje informačního systému
IGA VŠE
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Zkvalitňování ekonomického vzdělávání v terciárním vzdělávání se zaměřením na vyšší odborné školy
IGA VŠE
2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Změny v komunikaci ve veřejné správě v souvislosti s rozvojem e-Governmentu
IGA VŠE
2010 - 2011

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Analýza měnového kurzu a modely rovnovážného reálného měnového kurzu
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Britsko-němeké vztahy v době rúrské krize (1923-1924)
IGA VŠE
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Ekonomická analýza dopadů přijetí EURa na ekonomické subjekty v ČR a doporučení
IGA VŠE
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Evaluace a mapování ontologií pomocí vzorů
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Evropská politika udržitelného rozvoje v globálním kontextu
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Faktory investiční atraktivnosti regionů
IGA VŠE
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Institucionální předpoklady ekonomického rozvoje - vybrané aspekty
IGA VŠE
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Kvalita webu: determinanty uživatelské spokojenosti s webem
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Kvantifikace veřejných investic do lidského kapitálu v oblasti vysok. vzdělávání a hodnocení jejich návratnosti
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Matematické modelování věkových struktur historických populací
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Model metrik měření ekonomické efektivnosti
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Modelování optimální turistické destinace
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu veřejného sektoru (6130)

Modelování rizika pro potřeby pjišťoven a penzijních fondů
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Politicko-ekonomický cyklus na úrovni obcí v ČR
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Reforma rozpočtu EU jako nástroje pro zdolávání ekon. a soc. bariér v rámci evr. Integrace
IGA VŠE
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Regulácia fondov sukromného kapitálu rozvojových trhov a jej dopady
IGA VŠE
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Sématická reprezentace analytických zpráv
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Skutečné bariéry inovací
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Současné postavení Afriky ve světovém hospodářství
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Stochastické modely finančního a pojistného rizika
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Transferové ceny služeb a nehmotných statků
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Úloha organizační kultury v mezinárodních retailových společnostech
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)

Úloha územních samospráv v lokálním rozvoji
IGA VŠE
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Vícejazyčný elektronický slovník statist., ekonom, a demogr. Pojmů
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Vliv cen vybraných komodit na hospodaření ekon. subjektů……
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Výklady pojmu kompetence a žádoucí kompetenční profily absolventů VŠ
IGA VŠE
2008 - 2009

Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky (3080)

Americko-německé ekonomické vztahy 1924-1930. Příspěvek k transnacionálním dějinám meziválečné éry
IGA VŠE
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Analýza nových požadavků na logistické řetězce v podmínkách elektronického obchodu a možnosti jejich zajištění
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)

Aplikace teorie hedonické ceny na trhu pracovních sil a nemovitostí v ČR
IGA VŠE
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Defraudace a kreativní účetnictví – možnosti a meze účetní legislativy a auditu
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Dopady implementace Basel II na hodnotu banky
IGA VŠE
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Efektivní metody detekce textových plagiátů
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Ekonomizace památkových objektů – efektivita využití a správy
IGA VŠE
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Flexibilita trhu práce a sociální ochrana v Evropské unii
IGA VŠE
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Hodnocení makroekonomických a mikroekonomických dopadů vzdělávání obyvatelstva
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Kombinování a porovnávání metod/systémů mapování ontologií
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Konstrukce „zájmu“ ve vnějších politických vztazích EU Analogie mezi národním a veřejným zájmem a jeho aplikace na východní politiku EU
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Kvalitativní modely pro posuzování webových aplikací
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Měnové zóny a vliv jejich utváření na měnový cyklus
IGA VŠE
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Model metrik měření ekonomické efektivnosti podnikové informatiky
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Nové přístupy k vykazování výnosů ve světě a možnosti jejich aplikace v ČR
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu veřejného sektoru (6130)

Product Recall – stahování produktů z trhu - rejoinder
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu (6140)

Propojení výuky s praxí - měření kvality procesu komunitního plánování sociálních služeb
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu veřejného sektoru (6130)

Role krajů, měst a obcí při přípravě, řízení, monitorování a hodnocení programů financovaných ze strukturálních fondů EU v ČR
IGA VŠE
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Řešení sociálních problémů protitržními zásahy a jejich ekonomické dopady – vybrané případy
IGA VŠE
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Sociální kapitál a sociální podnikatelství – Institucionálně-historická analýza poskytování veřejných statků
IGA VŠE
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Stochastické modely finančního a pojistného rizika
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Účetní výkaznictví malých a středních podniků ve světle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS/IAS
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Účinnost nástrojů zaměřených na ovlivnění prostorového rozložení ekonomických aktivit
IGA VŠE
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Vícejazyčný elektronický slovník statistických a ekonomických pojmů
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Virtuální organizace: interoperabilita a kredibilita
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Vyhodnocení a analýza generátorů hodnoty
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Využití nových webových technologií pro podporu výuky a komunikace se studenty
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Využití statistických metod při výpočtu pravděpodobnosti defaultu protistrany
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Konstrukce mnoha-dimenziálních kompozicionálních modelů
IGA VŠE
2006 - 2007

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Vliv stahování produktů z trhu na vnímání značky a tržní pozici firem
IGA VŠE
2006 - 2007

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Analýza vhodnosti struktur a chování logistických řetězců v podmínkách přechodu k nové ekonomice
IGA VŠE
2006 - 2007

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)

Aplikace účetních standardů IAS 32 a IAS 39 v praxi podnikatelských subjektů v ČR
IGA VŠE
2006 - 2007

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Bariéry využívání prostředků EU v ČR
IGA VŠE
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Efektivnost českého kapitálového trhu a vybrané aspekty portfolio managementu
IGA VŠE
2006 - 2007

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

EverMiner
IGA VŠE
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Integrace přístupů k ontologickému inženýrství: návrhové vzory, mapování a dolování dat
IGA VŠE
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Kvalitativní aspekty konkurenceschopnosti českých podniků
IGA VŠE
2006 - 2007

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Možnosti využití prostorového plánování a rozvoje v ČR
IGA VŠE
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Nové metody symetrické regrese a použití v ekonomii
IGA VŠE
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Perspektivy SZP EU v kontextu jejich dosavadních reforem
IGA VŠE
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Příjmová nerovnost v kontextu společných politik EU
IGA VŠE
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Role EU v regionální a globální dimenzi governance
IGA VŠE
2006 - 2007

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Srovnání obsahu a rozsahu výuky operačního výzkumu, ekonometrie a statistiky na vysokých školách v ČR, SR a EU
IGA VŠE
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Účinnost poplatkových nástrojů v odpoadovém hospodářství v ČR a zahraničí
IGA VŠE
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Vícejazyčný elektronický slovník statistických pojmů
IGA VŠE
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Vybrané problémy v rámci oceňování podniku
IGA VŠE
2006 - 2007

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Využívání dobrovolných nástrojů, jejich výhody, mikroekonomické a makroekonomické souvislosti
IGA VŠE
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Analýza environm. Chování spotřebitele a domácností ve městech s ohledem na ochranu přírody
IGA VŠE
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Aplikace behaviorální ekonomie a práce ve finanční regulaci
IGA VŠE
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Keynesiánství jako alternativa řešení hosp. krize v Německu 1929-1932
IGA VŠE
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Nové možnosti využití stochastických procesů ve spojitém čase pro finanční modelování
IGA VŠE
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Práce se znalostmi v prostředí internetu-se zaměřením na optimalizaci vyhledávacích algoritmů
IGA VŠE
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Validace komponovaných dokumentů
IGA VŠE
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Adaptační procesy firem na podnikání v EU (Kooperační strategie - vytváření podnikatelských sítí a klasterů)
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Akcelerační a iniciační rozvojové scénáře venkovských mikroregionů
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

Analýza změn rozdělení příjmů domácností v důsledek porevolučního procesu transformace hospodářství v ČR
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Baumolův model nevyváženého růstu a jeho aplikace na podmínky České republiky
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Diferenciace a problémy daňových systémů zemí Evropské unie a USA s ohledem na jejich ekonomicko-sociální charakteristiky
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Dobývání znalostí z databází a expertní systémy
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Dopady globalizace na trhy práce ve vybraných oblastech světové ekonomiky a jejich reflexe v ekonomické teorii
IGA VŠE
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Ekonomická hodnota dobrovolné práce
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Ekonomické aspekty revitalizace a využívání nepřístupných památkových objektů
IGA VŠE
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Ekonomika a kulturní dědictví, hledání rovnováhy v sociálně ekonomickém rozvoji regionů
IGA VŠE
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Energie - strategický faktor závislosti Evropy
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Flexibilita trhu práce jako podpora růstu zaměstnanosti
IGA VŠE
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Hospodářská politika ve druhé polovině třicátých let: teoretické zdroje, koncepce, nástroje
IGA VŠE
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Konstrukce mnoho-dimenzionálních pravděpodobnostních modelů (pokračování)
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Management v obecní samosprávě a občanská participace
IGA VŠE
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Minimální mzda jako nejnižší příjmová veličina na trhu práce a její vztah k výdajovým standardům
IGA VŠE
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Nástroje v odpadovém hospodářství, odpadový trh a existující možnosti posílení využívaní odpadů
IGA VŠE
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Návrh a ověření metodologie aplikace veličiny hodnota vztahu se zákazníkem v podnikovém řízení
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Nové možnosti využití modelů úrokových měr v podmínkách ČR
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nové možnosti využití vícerozměrných statistických metod v ekonomických aplikacích
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Podpora podnikání SME (malých a středních podniků - Small and Medium Enterprise) prostředky ICT (Information and Communication Technologies - Informační a telekomunikační technologie)
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Rozvoj metod a nástrojů ontologického inženýrství
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Rozvoj metodiky pro zvyšování způsobilosti procesů
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky (3080)

Společenská odpovědnost firem (CSR) jako součást podnikatelského prostředí. (Teoretická východiska a ekonomická realita)
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Subregionalismus v rámci Evropské unie
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Teoretické aspekty odhadu nákladů kapitálu a jejich praktické využití při oceňování nehmotného majetku a při odhadu diskontů a prémií při oceňování podniků v ČR
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Užití grafických struktur pro zpracování textů
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Vnitřní a vnější aspekty bezpečnosti Evropské unie
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vytvoření webových stránek o problematice rozvojových zemí
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vztah reálné konvergence a zadlužení členských států eurozóny
IGA VŠE
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Znalosti jako klíčový element informační společnosti - s návazností na přípravu nového předmětu "Informační společnost"
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Vybrané společenskovědní aspekty environmentálního managemetu - pokračování
IGA VŠE
2005

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)

AccessGrid uzel pro jednotlivce
IGA VŠE
2004 - 2005

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Adaptační procesy firem na podnikání v EU
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza efektivnosti využití ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí
IGA VŠE
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Analýza příčin selhání řízení a správy (Corporate Governance) českých podniků v období transformace
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Aplikace metod e-learningu ve výuce odborného ekonomického španělského jazyka
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Divergující regulace procesu integrace evropské unie
IGA VŠE
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Dluhový problém jako příčina finančních krizí
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vnější vztahy (6012)

Identifikace skrytých vztahů v databázích studentů VŠE
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Komparácia postavenia samosprávy a štátnej správy v procese transformácie verejnej správy v podmienkach ČR a SR
IGA VŠE
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Modelování doby do získání zaměstnání v ČR
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modernizace rodinné a populační politiky v souvislosti s proměnou rodinného chování, demografické struktury populace a fungování sociálních systémů
IGA VŠE
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Návrh metodologie hodnocení vztahu se zákazníkem
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Nevládní organizace jako subjekt politických rozhodovacích procesů
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Nové možnosti využití vícerozměrných statistických metod v ekonomických aplikacích
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Odraz globalizace v obsahu a struktuře výuky vybraných předmětů MIE
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Podpora rozhodování o netradičních formách dopravní obslužnosti
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Podpora uživatele v prostředí WWW
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Porovnání několika metod konstrukce mnoho dimensionálních pravděpodobnostních modelů
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Proces sociálního začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva na evropském trhu práce
IGA VŠE
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Rizika a příležitosti privatizace nemocnic
IGA VŠE
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Rozpočtový deficit a fiskální politika
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Rozpracování vybraných témat environmentální ekonomie a politiky a jejich využití pro výuku
IGA VŠE
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Rusko a střední Evropa: nové pohledy na vzájemné vztahy
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Řízení rizik firmy a její hodnota
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Šetrné formy cestovního ruchu a možnosti jejich rozvoje v rámci sjednocené Evropy
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Veřejná správa v podmínkách informačních a telekomunikačních technologií
IGA VŠE
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Veřejné finance v podmínkách rozšíření Evropské unie
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Vliv informačních technologií na trh práce v Evropě
IGA VŠE
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Vliv měnového kurzu na zahraniční investice
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Využití metod znalostního inženýrství pro aplikace a rozvoj systému LISp-Miner
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Vztah ekonomických teorií a hospodářské politiky
IGA VŠE
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Zapojení studentů do výzkumu malých a středních podniků a neziskových organizací
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Adaptační procesy firem na podnikání v EU (včetně etických aspektů měnícího se podnikatelského prostředí a vývoje vybraných segmentů trhu práce v ČR
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza faktorů ovlivňujících dobu do znovuzískání zaměstnání v ČR
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Analýza vlivu transakčních nákladů na efektivnost realizace veřejných zakázek
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Disharmonická regulace jako příčina nestability měnového a finančního trhu
IGA VŠE
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Dopad přímých zahraničních investic na rozvoj regionů a role regionální správy
IGA VŠE
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

E-learning a jeho postupná integrace do výuky odborného ekonomického španělského jazyka
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Faktory úspěchu malých a středních podniků a neziskových organizací
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Gender ve veřejné správě regionu jižních Čech 1983 - 2003
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra práva a hum. disciplín (6027)

Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Hodocení účinnosti legislativy v oblasti hospodaření s odpady a modelová řešení
IGA VŠE
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Implementace protokolu IPv6, využití a výzkum jeho nových služeb
IGA VŠE
2003 - 2004

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Inovace základního kurzu matematiky s ohledem na potřeby odborných kateder VŠE
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra matematiky (4080)

Koordinovaná strategie politiky zaměstnanosti v Evropské unii
IGA VŠE
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Metakonfigurace zařízení počítačové sítě
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Mezinárodní oceňovací standardy a jejich využití v podmínkách České republiky
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Model systému financování neziskových organizací při poskytování veřejných služeb
IGA VŠE
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Nová teorie podniku
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Podpora manažerského rozhodování pomocí manažerských simulátorů
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Podpora orientace a vyhledávání v prostředí WWW
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Průřezový přístup k řešení problematiky oceňování životního prostředí v ČR
IGA VŠE
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Příprava programu spolupráce malých a středních podniků s vysokými školami
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Rozvoj systému LISp-Miner pro dobývání znalostí z databází
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Rozvoj účetnictví v podmínkách vstupu ČR do Evropské unie se zaměřením na malé a střední firmy
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Sociální aspekty bydlení
IGA VŠE
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Tvorba, transformace a užití informačních zdrojů pro vědu a pedagogiku v prostředí VŠE
IGA VŠE
2003 - 2004

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Vybrané společensko-vědní aspekty environmentálního managementu
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra veřejné ekonomiky (6028)

Využití databáze AMADEUS pro zpracování mezipodnikového srovnání podniků v České republice a v Evropské unii
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Znalosti a kritické systémové myšlení: Informace, znalosti v hospodářské organizaci vyžadují člověka tvořivě využívajícího ICT
IGA VŠE
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Zpracování studijních textů pro novou vedlejší specializaci
IGA VŠE
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky před vstupem do EU - etické aspekty procesu připojování
IGA VŠE
2002 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)

Analýza negativního dopadu "západoevropského" nacionalismu na proces rozšiřování EU
IGA VŠE
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Analýza souč. stavu odborné jazyk. přípravy na magister. stupni VŠE a jiných společenskovědních fakult v ČR vzhledem k nezbytnosti interdisciplinární kompetence klíčových expertů ve strukturách EU a v dalších mezinár. institucích
IGA VŠE
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra anglického jazyka (2020)

Corporate governance a jeho rating v české republice
IGA VŠE
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Deficity veřejných rozpočtů a možnost vzniku finančních krizí
IGA VŠE
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

E-business a e-logistika a jejich využití v současné české podnikové praxi a připravenost českých společností na jejich využití
IGA VŠE
2002 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra logistiky (3050)

Informovanost obyvatelstva České republiky v oblasti civilní obrany (sociolog. výzkum)
IGA VŠE
2002 - 2003

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Majetek, závazky kontra aktivita a dluhy účetních jednotek, přístup k vymezení
IGA VŠE
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Mezinárodní spolupráce s John Marshall Law School (Chicago) v oblasti internetového práva
IGA VŠE
2002 - 2003

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Moderní přístupy měření a řízení výkonosti podnikatelských subjektů a jejich vliv na manažerské účetnictví
IGA VŠE
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Práce s elektronickou databankou ekonomických časových řad
IGA VŠE
2002 - 2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra matematických metod (6026)

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu - důležitý předpoklad rozvoje cestovního ruchu v rámci sjednocené Evropy
IGA VŠE
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra cestovního ruchu (2060)

Vzájemný vztah veřejného sociálního pojištění v ČR a harmonizace sociálního zabespečení v EU
IGA VŠE
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Zapojení studentů vyšších ročníků do ekonomického modelování
IGA VŠE
2002 - 2003

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Vědeckovýzkumná spolupráce VŠE s Arizona State University
IGA VŠE
2002 - 2003

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Hybridní knihovna - vývoj a integrace nových produktů a služeb
IGA VŠE
2002

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Aktivní podpora účasti kateder FIS v šestém rámcovém programu EU
IGA VŠE
2001 - 2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Aktuální problémy krizového finančního řízení podniků - sanace a revitalizace podniku
IGA VŠE
2001 - 2002

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Financování územní samosprávy z pohledu regionálního rozvoje
IGA VŠE
2001 - 2002

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Informační infrasrtuktura kateder na VŠE
IGA VŠE
2001 - 2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Modely binárnej voľby aplikované na reálne dáta z oblasti zdravotno-sociálnej starostlivosti
IGA VŠE
2001 - 2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Podpora využití vhodných počítačových programů při výuce matematicky orientovaných předmětů na bakalářském a magisterském stupni studia managementu.
IGA VŠE
2001 - 2002

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra matematických metod (6026)

Projekt daňové reformy v ČR
IGA VŠE
2001 - 2002

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Příprava grantu "Strategie regulace emisí skleníkových plynů"
IGA VŠE
2001 - 2002

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Společný seminář katedry veřejných financí s prezidentem International Institute of Public Finance a příprava světového kongresu IIPF v Praze
IGA VŠE
2001 - 2002

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Urbanistický a ekologický audit vybraných měst ČR
IGA VŠE
2001 - 2002

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Vliv interakcí důchodových daní na rozhodování subjektů v tranzitivních ekonomikách
IGA VŠE
2001 - 2002

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra veřejné ekonomiky (6028)

Aktuální problémy krizového finančního řízení a fin.řízení koncernů v ČR
IGA VŠE
2000 - 2001

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Aktuárská demografie pro distanční učení
IGA VŠE
2000 - 2001

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Analýza příčin problému finančního systému v ČR a možnosti jejich řešení
IGA VŠE
2000 - 2001

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

FRED
IGA VŠE
2000 - 2001

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra matematických metod (6026)

Interdisciplinární aspekty rostoucí otevřenosti české ekonomiky ve sféře podnikání
IGA VŠE
2000 - 2001

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Příprava návrhu projektu "Konference pro ekonomiku rozvoje člověka"
IGA VŠE
2000 - 2001

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Sociální aspekty bydlení
IGA VŠE
2000 - 2001

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Současné metody prezentace výsledků sčítání lidu
IGA VŠE
2000 - 2001

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra informatiky (6023)

Strategicky orientované manažerské účetnictví
IGA VŠE
2000 - 2001

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Vybraná témata manažerského řízení ve společnosti znalostí. Progresivní trendy.
IGA VŠE
2000 - 2001

Fakulta podnikohospodářská: Katedra personalistiky (3080)

Zpětná vazba:absolvent - fakulta
IGA VŠE
2000 - 2001

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra práva a hum. disciplín (6027)

1.Nové Československo a měnící se Evropa
IGA VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

2.K současnému stavu a perspektivám ekonomické integrace ES ve světle příprav dohody o Evropské hospodářské, měnové a politické unii
IGA VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

3.Strukturální slabiny ekonomiky ČSFR při adaptačních procesech vůči oblasti ES
IGA VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

5.Identifikace institucionálních a mezinárodně právních podmínek pro přijetí ČSFR do Evropských společenství
IGA VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů: Děkan a děkanát (2010)

6.Sbližování práva ČSFR a Evropského společenství
IGA VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

7.Využití netradičních metod v rozborech účetních výkazů
IGA VŠE

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

7.Využití účetních informací ve finanční analýze-aplikace gnostických metod
IGA VŠE

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

8.Komparace měnových agregátů ČR a Dánska
IGA VŠE

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Adaptace ČSFR na podmínky Evropských společenství
IGA VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Aktuální problémy zahraničně ekonomických vztahů ČR
IGA VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů: Děkan a děkanát (2010)

Analýza finanční politiky investičních společností a fondů v období transformace k tržní ekonomice v ČR
IGA VŠE

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Analýza fungování finančního trhu a bankovního systému v ČR
IGA VŠE

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Analýza hospodářského vývoje Československa v letech 1945 - 1992
IGA VŠE

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Auromatizace knihovny VŠE
IGA VŠE

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Česká republika v měnící se Evropě
IGA VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Česká republika v měnící se Evropě II
IGA VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií (2130)

Databáze "Publikační činnosti pracovníků VŠE"
IGA VŠE

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Databáze ekonomických ukazatelů
IGA VŠE

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Ekonomické důsledky demografického vývoje v ČR v 90. Letech
IGA VŠE

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Ekonomové o sobě
IGA VŠE

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Finance a účetnictví v procesu transformace k tržní ekonomice
IGA VŠE

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Finanční management a účetnictví v podmínkách restrukturalizace české ekonomiky
IGA VŠE

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Finanční řízení koncernu a holdingové společnosti
IGA VŠE

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Hospodářská politika a její konkretizace při přechodu ČSFR k tržní ekonomice
IGA VŠE

Rektorát: Útvary rektora (9010)

Hospodářský slovník česko-francouzsko-italsko-španělský
IGA VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Hospodářský slovník Č-F-I-Š
IGA VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra románských jazyků (2080)

Hspodářský vývoj Československa v letech 1945 - 1992
IGA VŠE

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Identifikace a analýza nových jevů ve světové ekonomice a jejich teoretické zobecnění
IGA VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií (2130)

Identifikace a analýzy nových jevů ve světové ekonomice a jejich teoretické zobecnění - implikace pro ekonomiku ČR
IGA VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Informační management
IGA VŠE

Fakulta informatiky a statistiky: Fakulta informatiky a statistiky (4000)

Informační systém VŠE
IGA VŠE

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Integrace počítačové sítě VŠE do mezinárodních akademických sítí
IGA VŠE

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Integrace počítačové sítě VŠE do mezinárodních akademických sítí
IGA VŠE

Rektorát: Centrum informatiky (9400)

Kapitálová struktura českých podniků v období ekonomické recese
IGA VŠE

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Koncepce rozvoje obchodních akademií a obchodních škol
IGA VŠE

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Koncepce trvale udržitelného rozvoje a možnosti jejího využití pro případ ČR
IGA VŠE

Národohospodářská fakulta: Děkan a děkanát (5010)

Koncepce veřejných financí v tržní ekonomice ČR
IGA VŠE

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)

Makrovztahy a vnitní uspořádání státu a ekonomiky
IGA VŠE

Národohospodářská fakulta: Děkan a děkanát (5010)

Model ekologické politiky založený na principu vyjednávání při využití ekonomických
IGA VŠE

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Modely finančních plánů podniků a jejich souvislost s odpisovou, daňovou a dividendovou politikou
IGA VŠE

Fakulta financí a účetnictví: Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Možnosti širší integrace databáze PCVSE
IGA VŠE

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Podmínky a předpoklady přidružení ČR k ES
IGA VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Podmínky pro rozvoj odpovědnostního účetnitví při přechodu k fungující tržní ekonomice v ČSFR
IGA VŠE

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Poslání informačního managementu v řízení transformačního procesu mikrostrukturální
IGA VŠE

Fakulta informatiky a statistiky: Děkan a děkanát (4010)

Prognostické a optimalizační modely pro současnou českou ekonomiku
IGA VŠE

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Restrukturalizace ekonomického vzdělání na státních a soukromých OA v ČR
IGA VŠE

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Řízení podniku v procesu transformace k tržní ekonomice
IGA VŠE

Fakulta podnikohospodářská: Fakulta podnikohospodářská (3000)

Sanace podniku
IGA VŠE

Fakulta podnikohospodářská: Fakulta podnikohospodářská (3000)

Transformační řízení českých podniků
IGA VŠE

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Verifikace metod hodnocení efektivnosti navrhovaných technologií
IGA VŠE

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Významné osobnosti ekonomické teorie
IGA VŠE

Národohospodářská fakulta: Katedra filosofie (5020)

Významní čeští podnikohospodáři
IGA VŠE

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Změny organizační architektury českých podniků v období transformace na tržní model řízení ekonomiky
IGA VŠE

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)