Agentury

Projekty na VŠE v Praze jsou řešeny ve spolupráci s těmito agenturami:

5.RP
5.RP
5RP IST
5RP IST
6.RP
6.RP
CEBUSNET
CEBUSNET
CERGE
CERGE
FRVŠ
FRVŠ
INCO-COPERNICUS
INCO-COPERNICUS
JM
JM
Leonardo
Leonardo
MF Itálie
MF Itálie
MKČR
MKČR
MMR
MMR
MPSV
MPSV
MŠMT
MŠMT
MŠMT - kontakt(AIP)
MŠMT - kontakt(AIP)
MŠMT - VZ
MŠMT - VZ
MŠMT-4 RP
MŠMT-4 RP
MŠMT-Infra
MŠMT-Infra
MŠMT-kontakt
MŠMT-kontakt
MŠMT-LI
MŠMT-LI
MŠMT-LP
MŠMT-LP
MŠMT-posil.
MŠMT-posil.
MZDr.
MZDr.
MZV
MZV
MŽP
MŽP
UNIDO
UNIDO
VNJH
VNJH
7 RP
7. rámcový program (7 RP)
GA AA
Akademická Aliance (GA AA)
AKTION
AKTION (AKTION)
Anglo-AM. Nadace
Angloamericá nadace (Anglo-AM. Nadace)
CEIBS ERICEE
CEIBS ERICEE Research Grant (CEIBS ERICEE)
ČS-AS
ČS-americká společnost (ČS-AS)
COST
European Cooperation in Science and Technology (COST)
ERDF
European Regional Development Fund (ERDF)
GA AA
Grantová agentura Akademické aliance (GA AA)
GA AVČR
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)
GAČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
IGA/A VŠE
Grantová soutěž IGA/A (IGA/A VŠE)
Horizon 2020
Horizon 2020 (Horizon 2020)
IGA VŠE
IGA VŠE (IGA VŠE)
MVČR
Min. Vnitra (MVČR)
MPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)
NAWA
NAWA International Academic Partnership Programme (NAWA)
OB USA
Open budget USA (OB USA)
Ostatní
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
Ostatní projekty EC
Ostatní projekty evropské komise (Ostatní projekty EC)
Cíl EÚS 2014–2020
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (Cíl EÚS 2014–2020)
TAČR
Technologická agentura České republiky (TAČR)
VF
Visegrad Fund (VF)