Propojení výuky s praxí - měření kvality procesu komunitního plánování sociálních služeb

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu veřejného sektoru (6130)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 50 000 Kč
Registrační číslo 46/07
Číslo zakázky: IG613057

Projekty řešitele