Dotace a jejich dopad do hospodaření obcí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Miroslava Pucandlová
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu veřejného sektoru (6130)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 55 290 Kč
Registrační číslo F6/13/2013
Číslo zakázky: IG632113