Chatboti a nábor zaměstnanců

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Helena Řepová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 224 810 Kč
Registrační číslo F6/67/2020
Číslo zakázky: IG632020
Projekt je zameˇrˇen na novou technologii v náboru zameˇstnancu° -chatbotu°, kterˇí cˇástecˇneˇ nebo plneˇ nahrazují roli recruitera v organizaci. V současnosti se recruiteři a firmy tvořící chatboti zabývají otázkou zvýšené agresivity kandidátů, kteří se takto chovají vůči chatbotovi, i přesto-že jsou si vědomi, že budou hodnoceni. Analýza bude smeˇrˇovat do dvou pohledů. Práce bude v první řadě sledovat reakce kandidátu° na komunikaci s chatbotem a jejich zvýšenou agresitivitu vu°cˇi robotovi. A za druhé se bude veˇnovat recruiteru°m a jejich hodnocení kandidátu° a postoji k nové technologii. Cílem projektu bude zmeˇrˇení míry agresivity kandidátu° vu°cˇi chatbotu°m, navržení druhů agresivity vůči chatbotovi. Dále se budu věnovat otázce posouzení kandidáta, který vykazoval agresivitu vůči chatbotovi, a budu řešit jaká je prediktivní validita vzhledem k tomu, že agresitivita vůči chatbotovi bývá vyřazovacím kritériem.

Projekty řešitele