Kvalita VŠ - percepce, management

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Petr Svoboda
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních věd (6111)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 84 000 Kč
Registrační číslo 45/2015
Číslo zakázky: IG.

Projekty řešitele