Znalosti social media manažera a marketingová komunikace SME na Instagramu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Anton Shavshukov
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 336 000 CZK
Registrační číslo F6/5/2021
Číslo zakázky: IG632021
Cílem projektu je prozkoumat vliv znalostí social media manažera (znalosti cílů a metrik marketingové komunikace na Instagramu) na sledování metrik a zaměření MK na Instagramu na konkrétní metriky a následný vliv na změnu těchto metrik jakožto výsledek marketingové komunikace SME.

Projekty řešitele