Organizační transparentnost jako nástroj pro udržitelnost rodinných firem?

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Lucie Klattová
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 112 290 CZK
Registrační číslo F6/37/2022
Číslo zakázky: IG632022
Udržitelnost rodinných firem je téma řešené na celosvětové úrovni, a v českém kontextu je obzvlášť aktuální. Aby bylo možné s činností dále pokračovat, je nutné aby byla rodinná firma udržitelná. Rodinné firmy ale mívají problém s nedůvěrou a koncentrací moci, což je činní spíše neudržitelnými. Jako jedno z potenciálních řešení se ukazuje zvýšení stupně organizační transparentnosti, což je přímým předchůdcem důvěry. Cílem tohoto projektu je tedy prozkoumat vztah organizační transparentnosti na udržitelnost rodinných firem pomocí smíšeného výzkumu.

Projekty řešitele