Využití nástrojů umělé inteligence ve zdravotnictví

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 29. února 2024
Řešitel: Ing. Kristina Randlová
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 148 050 CZK
Registrační číslo F6/54/2022
Číslo zakázky: IG632052
Cílem projektu je sestavení nového modelu disease managementu Alzheimerovy choroby, s využitím nástrojů umělé inteligence. Alzheimerova choroba je neurologické degenerativní onemocnění, které je momentálně bohužel nevyléčitelné. Vzhledem k tomu, že prevalence tohoto onemocnění stále stoupá, představuje Alzheimerova choroba velkou výzvu pro budoucnost. Spolu s rostoucí prevalencí onemocnění rostou i nároky na zdroje, spotřebovávané na péči o nemocné. Nejvýznamnějším problémem jsou nedostatečné lidské zdroje. A právě umělá inteligence představuje výborný způsob, jak se s problémem nedostatečných kapacit lidských zdrojů alespoň částečně vypořádat a implementací nástrojů umělé inteligence tedy zvýšit připravenost na budoucnost. Díky nástrojům umělé inteligence může být poskytovaná péče kvalitnější, přesnější a rychlejší. Subjekty tedy mohou při využití nástrojů umělé inteligence poskytnout přesnější péči pro větší počet pacientů, i bez nároků na dodatečné lidské zdroje.

Předpokládaným přínosem projektu je vznik nového modelu disease managementu Alzheimerovy demence, se zapojením nástrojů umělé inteligence. Tento nový model péče o nemocné představuje možnost řešení problému s nedostatečnými kapacitami lidských zdrojů v sociální a zdravotní péči. Nový model disease managementu Alzheimerovy demence má tedy předpoklady částečně vyplnit mezeru nedostatečné připravenosti sociálního a zdravotního systému na budoucí nárůst poptávky po specializované péči o osoby trpící Alzheimerovou chorobou. Ve výzkumu vyčíslím reálné snížení nároků na lidské zdroje při využití tohoto nového modelu disease managementu s implementovanými nástroji umělé inteligence.
Tématem managementu péče o osoby s Alzheimerovou chorobou a připraveností na budoucnost jsem se zabývala již ve své diplomové práci a v rámci doktorského studia pokračuji ve výzkumu v této oblasti. Projekt „Využití nástrojů umělé inteligence ve zdravotnictví “ koresponduje s první fází mého disertačního výzkumu. Na projekt mám vyhrazený časový úsek 17 měsíců. Výsledky svého výzkumu bych ráda prezentovala na Vědecké konferenci doktorandů a mladých vědeckých pracovníků FM VŠE, konkrétně v termínu podzim 2022. Jako hlavní publikaci výzkumu vidím příspěvek na konferenci evidované ve světově uznávané databázi. Konkrétně budu výsledky své práce publikovat ve formě konferenčního příspěvku na konferenci HRADEC ECONOMIC DAYS 2023.

Projekty řešitele