doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Projekty řešitele:

Akademická psychologická poradna
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Alumni a Corporate Relations (9018)