Mgr. Eva Payerl

Projekty řešitele:

Rakousko-české hospodářské vztahy ve středoevropském kontextu
2005
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Mezinárodní vztahy z rakouského pohledu
2004
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Turismusland Österreich - Inspiration für Tschechie, Wissenschaftliche Studentenexkursion mit Projektarbeit na Wien
2003
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Vědecká studentská exkurze s logistickou hrou ve Vídni
2002
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)