PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D.

Projekty řešitele:

Politické aspekty zahraničního obchodu
2007
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Komunikační politika pro trhy středo- a východoevropských zemí
2005
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)