PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D.

Projekty řešitele:

Politické aspekty zahraničního obchodu
AKTION (AKTION)
2007

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra německého jazyka (2030)

Komunikační politika pro trhy středo- a východoevropských zemí
AKTION (AKTION)
2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra německého jazyka (2030)