prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Projekty řešitele:

Role státu v německém hospodářství 20. století
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)