prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Projekty řešitele:

Role státu v německém hospodářství 20. století
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)