JUDr. Matěj Šándor

Projekty řešitele:

Možnosti optimalizace veřejných financí na straně výdajů - vybrané otázky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)