Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Řešené projekty

Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

The Challenge of Integration and Disintegration Tendencies and Processes Within Different Levels of Governance
IGA VŠE
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Google Econometrics: The Power of a Search Engine
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

The Transition of Power from the Perspective of Interpretative Approaches to IR Theories
IGA VŠE
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí.
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2018 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Nation branding a péče o dobré jméno státu prostřednictvím nových forem diplomacie
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Reakce mezinárodního společenství na aktuální výzvy destabilizace bezpečnostního prostředí
IGA VŠE
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Crises in MENA and southwest Asia: democratisation, militancy and security
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Noví aktéři jako zdroj globální transformace
IGA VŠE
2016 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Bezpečnostní prostředí v evropském prostoru 25 let po skončení studené války: Pohled z pozice bezpečnostní a strategické kultury EU
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Konference mladých badatelů 2015, 2016
IGA VŠE
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
IGA VŠE
2014

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
IGA VŠE
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Možnosti a meze českého zahraničně politického aktivismu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2013 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Prevence konfliktů jako cesta k zajištění bezpečnosti?
IGA VŠE
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
IGA VŠE
2012

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Dynamika a perspektivy iniciativ v oblasti "Nových lidských práv" na půdě OSN
MZV
2011 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Zásadní problémy mezinárodních vztahů očima mladých badatelů
IGA VŠE
2011

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Evropská unie jako aktér v mezinárodních vztazích: Analýza čtyř typů aktérství
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

GLOBAL POLITICS IN HARD TIMES
IGA VŠE
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

ZÁSADNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OČIMA MLADÝCH BADATELŮ
IGA VŠE
2010

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Mezinárodní kontext současné české sankční politiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Ropné zásoby v subsaharské Africe a jejich vliv na utváření světové politiky
MZV
2009

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Diplomacie v měnícím se světě
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Konstrukce „zájmu“ ve vnějších politických vztazích EU Analogie mezi národním a veřejným zájmem a jeho aplikace na východní politiku EU
IGA VŠE
2007 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Veřejná diplomacie a její význam pro postavení státu v mezinárodním společenství
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)
2007 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Vnitřní a vnější aspekty bezpečnosti Evropské unie
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)
2007 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Evropanizace zahraniční politiky v oblasti ochrany lidských práv
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Vnitřní a vnější aspekty bezpečnosti Evropské unie
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Vytvoření webových stránek o problematice rozvojových zemí
IGA VŠE
2005 - 2006

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Národní zájmy a lidská práva
MZV
2005

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Nevládní organizace jako subjekt politických rozhodovacích procesů
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Rusko a střední Evropa: nové pohledy na vzájemné vztahy
IGA VŠE
2004 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Analýza negativního dopadu "západoevropského" nacionalismu na proces rozšiřování EU
IGA VŠE
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Rozšiřování NATO z hlediska bezpečnosti v Evropě
MZV
2001

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Československá zahraniční politika v období studené války
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2000

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

1.Nové Československo a měnící se Evropa
IGA VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Česká republika v měnící se Evropě
IGA VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka

Československá zahraniční politika v době studené války (1949-1989)

Fakulta mezinárodních vztahů: středisko mezin. stud. J. Masaryka