Advertising Scheduling Patterns - Dynamické modely masmediálního plánování II

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Michal Novák
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních věd (6111)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 156 000 Kč
Registrační číslo 88/2015
Číslo zakázky: IG632085

Projekty řešitele