Ing. Michal Novák

Projekty řešitele:

Advertising Scheduling Patterns - Dynamické modely masmediálního plánování II
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních věd (6111)

Advertising Scheduling Patterns - Dynamické modely masmediálního plánování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)

Výzkum mediálního trhu České republiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)