Analýza trhu služeb sociální péče o seniory v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Agáta Marková
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních věd (6111)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 91 440 Kč
Registrační číslo F6/4/2017
Číslo zakázky: IG632017

Projekty řešitele