HR management v kontextu sociálních služeb pro seniory

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Agáta Marková
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních věd (6111)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 102 020 Kč
Registrační číslo F6/17/2018
Číslo zakázky: IG632058

Projekty řešitele