Nákladovost Bulimie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Zuzana Rajdlová
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 149 790 CZK
Registrační číslo F6/41/2022
Číslo zakázky: IG632032
Cílem projektu je zjistit nákladovost mentální bulimie. Na základě kalkulace nákladů se provede analýza cost benefit (CBA) terapeutického nástroje peer konzultanta v praxi a jeho vliv na možné snížení nákladů ať už z pohledu nemocného, tak z pohledu úspor pro společnost. Další část projektu bude věnována zhodnocení přístupu státu k dané problematice. Jaké nástroje využívá v podpoře terapie, jak jsou dostupné a účinné a následně se provede komparace se zahraničními přístupy vybraných zemí, např. Holandska, kde je koncept peer konzultanství uznán jako regulérně platné povolání, což v České Republice zatím nikoliv. Výsledná data této podotázky pomohou nastínit možné řešení situace u nás a poukázat na mezery, které lze efektivně vyplnit nástroji vzešlými z výzkumu a komparace.

Projekty řešitele