Ing. Zuzana Rajdlová

Projekty řešitele:

Nákladovost Bulimie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu (6140)