Ing. Ondřej Šimpach, Ph.D.

Projekty řešitele:

Demografické modely v software R
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)