Ing. Mariana Peprníčková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza dopadů změn na kvalitu vykazování leasingů v účetních závěrkách podle nových pravidel IFRS
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)