PhD. Mgr. Nargiza Alimukhamedova, MA,MBA

Projekty řešitele:

Měření a analýza důsledků uzavření sektoru mikrofinancování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2021

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)