Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D.

Projekty řešitele:

První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí.
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)