Ing. Ondřej Bednář, Ph.D.

Projekty řešitele:

How much can monetary policy of a small open economy neighbouring large currency block be independent?
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)