Ing. Ondřej Bednář

Projekty řešitele:

How much can monetary policy of a small open economy neighbouring large currency block be independent?
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)