Ing. Vít Hinčica, Ph.D.

Projekty řešitele:

Internacionalizace malých a středních podniků-studium nových perspektiv
2019
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)