Ing. Vít Hinčica, Ph.D.

Projekty řešitele:

Internacionalizace malých a středních podniků-studium nových perspektiv
AKTION (AKTION)
2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)