PhDr. Stanislava Bícová, CSc.

Projekty řešitele:

Hybridní knihovna - vývoj a integrace nových produktů a služeb
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum
2000 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Informační zdroje pro výzkum a vývoj

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Pobyt zahraničního odborného konzultanta CIKS na VŠE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Výsledky programu transformace knihovnicko-informačních služeb na VŠE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Výstavba automatizovaného tezauru pro ekonomické vědy a jeho využití
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)