PhDr. Stanislava Bícová, CSc.

Projekty řešitele:

Hybridní knihovna - vývoj a integrace nových produktů a služeb
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum
MŠMT-LI
2000 - 2003

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Pobyt zahraničního odborného konzultanta CIKS na VŠE
FRVŠ

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Výsledky programu transformace knihovnicko-informačních služeb na VŠE
MŠMT

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Výstavba automatizovaného tezauru pro ekonomické vědy a jeho využití
FRVŠ

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)