doc. Ing. Ivo Straka, CSc.

Projekty řešitele:

Aplikovaný model všeobecné rovnováhy pro českou ekonomiku
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)