doc. Ing. Ivo Straka, CSc.

Projekty řešitele:

Aplikovaný model všeobecné rovnováhy pro českou ekonomiku
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)