doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc.

Projekty řešitele:

Veřejná správa a občan: organizační a politická kultura
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)