doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc.

Projekty řešitele:

Veřejná správa a občan: organizační a politická kultura
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2003

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)