prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Projekty řešitele:

Hodnocení efektivnosti investic a návrh koncepce jejich financování na podporu začleňování českého průmyslu do světové ekonomiky
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Strategie finančního řízení českých podniků při rozvíjení ekonomické dynamiky
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Analýza finanční politiky investičních společností a fondů v období transformace k tržní ekonomice v ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Finance a účetnictví v procesu transformace k tržní ekonomice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Finanční management a účetnictví v podmínkách restrukturalizace české ekonomiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Finanční řízení koncernu a holdingové společnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Modely finančních plánů podniků a jejich souvislost s odpisovou, daňovou a dividendovou politikou
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)