doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.

Projekty řešitele:

Příprava magisterského studia oboru Učitelství ekonomických předmětů
FRVŠ
2001

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Koncepce rozvoje obchodních akademií a obchodních škol
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Provoz a další zkvalitňování činnosti centra fiktivních firem
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Provoz a další zkvalitňování činnosti Centra fiktivních firem ČR
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Srovnávací zkoumání fiktivních firem v rakouských a českých OA
AKTION (AKTION)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)