doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.

Projekty řešitele:

Příprava magisterského studia oboru Učitelství ekonomických předmětů
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Koncepce rozvoje obchodních akademií a obchodních škol
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Provoz a další zkvalitňování činnosti centra fiktivních firem
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Provoz a další zkvalitňování činnosti Centra fiktivních firem ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Srovnávací zkoumání fiktivních firem v rakouských a českých OA
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)