doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.

Projekty řešitele:

Institucionální rámec Evropské unie a jeho vliv na konkurenceschopnost ekonomik členských zemí
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Fenomén dobývání renty zájmovými skupinami v ČR a jeho vliv na stav veřejných financí
2005 - 2008
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Efekty státní pomoci v procesu ekonomické transformace
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Ekonomické, právní a politické problémy integrace ČR do světové ekonomiky
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)