doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.

Projekty řešitele:

Institucionální rámec Evropské unie a jeho vliv na konkurenceschopnost ekonomik členských zemí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Fenomén dobývání renty zájmovými skupinami v ČR a jeho vliv na stav veřejných financí
MPSV
2005 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Efekty státní pomoci v procesu ekonomické transformace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Ekonomické, právní a politické problémy integrace ČR do světové ekonomiky
MŠMT - VZ
1999 - 2004

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)