prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, MBA, CSc.

Projekty řešitele:

Rovnováha v ekonomických systémech - modely a analýzy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Dynamické vytváření cen a alokace zdrojů v sítích
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2013 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely operačního a finančního managemnetu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Revenue management - modely a analýzy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Multiple-Criteria Decision Making
MŠMT - kontakt(AIP)
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Kombinatorické aukce - modelování a analýza
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Síťová ekonomika - modelování a analýza
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modelování dodavatelských řetězců
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2001 - 2003

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modelování a analýza produkčních systémů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2001

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Výukový systém pro metody vícekriteriálního rozhodování
FRVŠ

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)