prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, MBA, CSc.

Projekty řešitele:

Rovnováha v ekonomických systémech - modely a analýzy
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Dynamické vytváření cen a alokace zdrojů v sítích
2013 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely operačního a finančního managemnetu
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Revenue management - modely a analýzy
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Multiple-Criteria Decision Making
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Kombinatorické aukce - modelování a analýza
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Síťová ekonomika - modelování a analýza
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modelování dodavatelských řetězců
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modelování a analýza produkčních systémů
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Výukový systém pro metody vícekriteriálního rozhodování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)