prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.

Projekty řešitele:

Řešení vybraných problémů shlukové analýzy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Pokročilé metody shlukové analýzy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Metody redukce dimenzionality v datových suborech s kvalitativními proměnnými
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Rozklady matic s binárními a ordinálními daty: teorie, algoritmy, složitost
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Interaktivní prostředí pro výuku statistiky
FRVŠ
2001

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Výzkum schopností neuronových sítí provádět nelineární Booleovskou faktorovou analýzu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2001 - 2003

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Interaktivní učebnice statistiky
FRVŠ
2000

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)