prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.

Projekty řešitele:

Řešení vybraných problémů shlukové analýzy
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Pokročilé metody shlukové analýzy
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Metody redukce dimenzionality v datových suborech s kvalitativními proměnnými
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Rozklady matic s binárními a ordinálními daty: teorie, algoritmy, složitost
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Interaktivní prostředí pro výuku statistiky
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Výzkum schopností neuronových sítí provádět nelineární Booleovskou faktorovou analýzu
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Interaktivní učebnice statistiky
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)