Norman Hendrik Riedel, MBA

Projekty řešitele:

Critical factors of innovation success and profitability – A quantitative empirical study for the chemical and pharma industry
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)