Ing. Olga Oberreiterová

Projekty řešitele:

Analýza vlivu zavedení konceptu CSR na výkonnost podniku se zaměřením na malé a střední podniky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu (6140)