PhDr. Mgr. Jakub Matějů, M.A., Ph.D.

Projekty řešitele:

Vítězové a poražení: Komu prospívá působení České národní banky? Heterogenní dopad měnové politiky na firmy a na domácnosti
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2021 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)