Ing. Jaroslav Horníček

Projekty řešitele:

Vybrané problémy hierarchické shlukové analýzy kategoriálních dat
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)