Ing. et Ing. Tomáš Šťastný

Projekty řešitele:

Metody segmentování výnosových křivek s důrazem na strojové učení a shlukovou analýzu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)