Ing. Jan Wegert

Projekty řešitele:

The Interplay of Market-driving, Dynamic Capabilities, and Leadership
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)