Ing. Lukáš Valenta

Projekty řešitele:

The influence of exogenous factors on the success of reorganizations
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)