Ing. Richard Antonín Novák, Ph.D.

Projekty řešitele:

Prediktivní diagnostika technologických zařízení ITS s využitím přístupů AI
2023 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)