doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.

Projekty řešitele:

Veřejné rozpočty a politiky v číslech
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2012

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)