doc. Ing. Marie Hesková, CSc.

Projekty řešitele:

Zavedení simulační hry MARKSTARAT3 do výuky předmětu "Strategický marketing"
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)