doc. Ing. Marie Hesková, CSc.

Projekty řešitele:

Zavedení simulační hry MARKSTARAT3 do výuky předmětu "Strategický marketing"
FRVŠ
2001

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Fakulta managementu (6000)