Ing. Marta Opplová, CSc.

Projekty řešitele:

Urbanistický a ekologický audit vybraných měst ČR
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)