Ing. Marta Opplová, CSc.

Projekty řešitele:

Urbanistický a ekologický audit vybraných měst ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)