prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.

Projekty řešitele:

Hlavní problémy ekonomických vztahů České republiky k Evropské unii a cesty k jejich řešení
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)