prof. Ing. Václav Kubišta, CSc.

Projekty řešitele:

Hlavní problémy ekonomických vztahů České republiky k Evropské unii a cesty k jejich řešení
2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)