doc. Ing. Alois Holub, DrSc.

Projekty řešitele:

Konkurenceschopnost, růst a mezinárodní vztahy české ekonomiky v prvních letech nové dekády (vybrané problémy)
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2004

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Ekonomické aspekty zapojení české ekonomiky do EU: růst, restrukturalizace, mezinárodní vztahy (vybrané problémy)
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Identifikace a analýzy nových jevů ve světové ekonomice a jejich teoretické zobecnění - implikace pro ekonomiku ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)