Ing. Libor Válek

Projekty řešitele:

On-line katalog a digitální knihovna vysokoškolských prací
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)