Ing. Libor Válek

Projekty řešitele:

On-line katalog a digitální knihovna vysokoškolských prací
FRVŠ
2000

Rektorát: Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)