prof. PhDr. Jan Škaloud, CSc.

Projekty řešitele:

Od emancipace k integraci
AKTION (AKTION)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)