prof. PhDr. Jan Škaloud, CSc.

Projekty řešitele:

Od emancipace k integraci
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)